ZLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0.5/0/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Daniel Barvík (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Klára Fabiánková (přednášející)
MUDr. Anna Hasara (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Martin Janků (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
MUDr. Filip Keller (přednášející)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (přednášející)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Kočí (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Kotolová (přednášející)
MUDr. Marek Kovář (přednášející)
MUDr. Bc. Gabriela Králová (přednášející)
MUDr. Tereza Kramplová (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. David Kříž (přednášející)
MUDr. Roman Kula (přednášející)
MUDr. Andrej Mazúr, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Aneta Mrkvičková (přednášející)
MUDr. Eva Niedobová (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kristýna Řiháková (přednášející)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Deana Slovjaková (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lucie Štětková (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Veronika Tomášková (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Tereza Vafková (přednášející)
MUDr. Martin Vavřina (přednášející)
MUDr. Michal Vondráček (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
Vojtěch Bulhart (pomocník)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
MUDr. Ondřej Matouš (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Mgr. Petra Růžičková (pomocník)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (33,34 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (33,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (33,33 %)
Předpoklady
NOW ( ZLPO011c První pomoc-cvičení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Výstupy z učení
• Student zná teorii nutnou k řešení akutních stavů v rozsahu basic life support. • Student ovládá algoritmus přístupu k bezvědomému. • Student je schopen popsat, jak zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u pacienta v bezvědomí. • Student dokáže diskutovat na téma kardiopulmonální resuscitace. • Student ovládá algoritmus přístupu k bezvědomému dítěti. • Student je schopen popsat, jak zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u dítěte v bezvědomí. • Student dokáže diskutovat na téma kardiopulmonální resuscitace dítěte. • Student je schopen popsat algoritmus první pomoc při obstrukci dýchacích cest. • Student dokáže vyjmenovat kroky algoritmu zástavy masivního krvácení. • Student je schopen vyjmenovat vrstvy tlakového obvazu. • Student zná indikace naložení škrtidla. • Student zná projevy alergické reakce a anafylaxe a ví, jak použít autoinjektor. • Student zná příznaky cévní mozkové příhody a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc. • Student zná příznaky a možné příčiny křečových stavů a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc. • Student zná pravidla chování na místě dopravní nehody a je schopen zajistit své bezpečí v místě události. • Student dokáže diskutovat na téma úrazů hlavy, krční páteře, hrudníku, břicha a končetin. • Student dokáže diskutovat na téma vážné komplikace u cukrovky. • Student dokáže diskutovat na téma úrazy v přírodě. • Student dokáže diskutovat na téma úrazy způsobené chladem, teplem, el. proudem. • Student dokáže diskutovat na téma bolesti břicha, bolesti na hrudi. • Student dokáže diskutovat na téma meningitida, laryngitida, epiglotitida. • Student dokáže diskutovat na téma porod v terénu. • Student dokáže diskutovat na téma akutní otravy.
Osnova
  • • Šok • Krvácení I • Krvácení vnitřní • Úrazy končetin I • Úrazy končetin II • Zásady poskytování první pomoci při dopravní nehodě • Základní životní funkce, jejich normální hodnoty a základní odchylky • Přístup k bezvědomému • Základní patofyziologie zástavy oběhu • KPR dospělého, AED • Alergické reakce, anafylaxe • Cévní mozková příhoda (CMP) • Přístup k dítěti v bezvědomí • KPR dítěte - algoritmus včetně resuscitace novorozence • Obstrukce dýchacích cest • Rautekův manévr, zotavovací poloha • Křeče, epilepsie • Synkopa • První pomoc při tonutí • Specifika úrazu elektrickým proudem • Bolesti na hrudi • První pomoc při oběšení • První pomoc při poranění oka • Úrazy v přírodě, první pomoc • Popáleniny • Úpal, úžeh • Omrzliny • Hypotermie • Poranění krční páteře • První pomoc při podezření na poranění hrudníku • Podezření na poranění břicha • Porod v terénu - základy první pomoci • Resuscitace těhotné • První pomoc při podezření na úraz hlavy • Bolesti břicha - možné příčiny, první pomoci • První pomoc u otrav • Laryngitida a epiglotitida u dětí • Meningitida - první pomoc • Život ohrožující stavy u diabetiků
Literatura
    povinná literatura
  • E-learning první pomoci (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html)
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: European Resuscitation Council Guidelines 2021 (https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011p!
Výukové metody
Přednášky jsou uskutečňovány distanční formou – on-line lekce. Jsou k nalezení v e-learningu První pomoci a v SIMUportfoliu, jak v podobě pdf prezentací, tak videopřednášek. Nastudování těchto přednášek je nezbytné pro úspěšně složení kolokvia.
Metody hodnocení
Předmět První pomoc je ukončen kolokviem. Kolokvium má dvě části: • teoretickou – test po ukončení 7. cvičení • praktickou - 1 simulace zaměřená na přístup k bezvědomému a KPR dospělého nebo dítěte, hodnocení simulace probíhá dle standardizovaného checklistu – tzv. OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation), průběh se v zásadě neliší od toho, jak budou studenti zvyklí ze cvičení.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.