ZLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0.5/0/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Daniel Barvík (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Klára Fabiánková (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Martin Janků (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
MUDr. Filip Keller (přednášející)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (přednášející)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Kočí (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., FESAIC (přednášející)
MUDr. Jitka Kotolová (přednášející)
MUDr. Marek Kovář (přednášející)
MUDr. Bc. Gabriela Králová (přednášející)
MUDr. Tereza Kramplová (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. David Kříž (přednášející)
MUDr. Roman Kula (přednášející)
MUDr. Andrej Mazúr, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Mikoška (přednášející)
MUDr. Aneta Mrkvičková (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kristýna Řiháková (přednášející)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Deana Slovjaková (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lucie Štětková (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Veronika Tomášková (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Tereza Vafková (přednášející)
MUDr. Martin Vavřina (přednášející)
MUDr. Michal Vondráček (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Dominik Fabián (cvičící)
MUDr. Hana Harazim, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Křemečková (cvičící)
MUDr. Sylwia Pycz (cvičící)
MUDr. Tereza Šimová (cvičící)
Vojtěch Bulhart (pomocník)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Kašparová (pomocník)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
MUDr. Ondřej Matouš (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Mgr. Petra Růžičková (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Vafek
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (33,34 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (33,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (33,33 %)
Předpoklady
NOW ( ZLPO011c První pomoc-cvičení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretické seznámení studentů s doporučenými postupy pro poskytování první pomoci prostřednictvím e-learningu a přiložených videopřednášek.
Výstupy z učení
Student zná teorii nutnou k řešení akutních stavů v rozsahu basic life support.
Student zná techniku přístupu k bezvědomému.
Student ví, jak zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u pacienta v bezvědomí.
Student zná parametry kvalitní kardiopulmonální resuscitace.
Student zná techniku přístupu k bezvědomému dítěti.
Student ví, jak zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u dítěte v bezvědomí.
Student zná parametry kvalitní kardiopulmonální resuscitace dítěte.
Student umí poskytnout první pomoc při obstrukci dýchacích cest.
Student popíše algoritmus ošetření masivního krvácení.
Student ví, jak provést tlak v ráně.
Student zná aspekty naložení zaškrcovadla.
Student zná projevy alergické reakce a anafylaxe a umí použít autoinjektor.
Student zná příznaky cévní mozkové příhody a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc.
Student zná příznaky a možné příčiny křečových stavů a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc.
Student zná pravidla chování na místě dopravní nehody a je schopen zajistit své bezpečí v místě události.
Osnova
  • Témata krátkých videopřednášek, které jsou k nalezení v e-learningu: • Šok • Krvácení I • Krvácení vnitřní • Úrazy končetin I • Úrazy končetin II • Zásady poskytování první pomoci při dopravní nehodě • Základní životní funkce, jejich normální hodnoty a základní odchylky • Přístup k bezvědomému • Základní patofyziologie zástavy oběhu • KPR dospělého, AED • Alergické reakce, anafylaxe • Cévní mozková příhoda (CMP) • Přístup k dítěti v bezvědomí • KPR dítěte - algoritmus včetně resuscitace novorozence • Obstrukce dýchacích cest • Rautekův manévr, zotavovací poloha • Křeče, epilepsie • Synkopa • První pomoc při tonutí • Specifika úrazu elektrickým proudem • Bolesti na hrudi • První pomoc při oběšení • První pomoc při poranění oka • Úrazy v přírodě, první pomoc • Popáleniny • Úpal, úžeh • Omrzliny • Hypotermie • Poranění krční páteře • První pomoc při podezření na poranění hrudníku • Podezření na poranění břicha • Porod v terénu - základy první pomoci • Resuscitace těhotné • První pomoc při podezření na úraz hlavy • Bolesti břicha - možné příčiny, první pomoci • První pomoc u otrav • Laryngitida a epiglotitida u dětí • Meningitida - první pomoc • Život ohrožující stavy u diabetiků
Literatura
    povinná literatura
  • E-learning první pomoci (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html)
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: European Resuscitation Council Guidelines 2021 (https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011p!
Výukové metody
Přednášky lze shlédnout ve formě videozáznamů, které jsou dostupné v e-learningu, stejně jako příprava ke cvičením. Neprobíhají prezenčně a jsou dostupné bez časového omezení. Nastudování těchto přednášek je nezbytné pro úspěšně složení kolokvia.
Metody hodnocení
Předmět První pomoc je ukončen kolokviem. Kolokvium má dvě části: • teoretickou – test po ukončení 7. cvičení • praktickou - 1 simulace zaměřená na přístup k bezvědomému a KPR dospělého nebo dítěte, hodnocení simulace probíhá dle standardizovaného checklistu – tzv. OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation), průběh se v zásadě neliší od toho, jak budou studenti zvyklí ze cvičení.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.