ZLPY0911c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MUDr. Lucie Holíková Návratová (cvičící)
MUDr. Zuzana Timková (cvičící)
doc. MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MDDr. MUDr. Ida Kupcová (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 9. 8:00–10:30 N02202, Út 13. 9. 8:00–10:30 N02202, St 14. 9. 8:00–10:30 N02202, Čt 15. 9. 8:00–10:30 N02202, Pá 16. 9. 8:00–10:30 N02202
Předpoklady
( ZLKA041p Kl. anat. hlavy a nerv. drah || ZLNV041p Neurovědy - přednáška ) && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && ZLIP061p Interní propedeutika - předn.
ZLNV041p Neurovědy-přednáška
ZLPF0622p Patologická fyziologie II- přednáška
ZLFA0722c Farmakologie II- cvičení
ZLNE0822c Neurologie II - cvičení
ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení
ZLIP061p Interní propedeutika-přednáška
.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
- porozumění problematice obecné a speciální psychiatrie a jejímu vztahu k zubnímu lékařství
- seznámení se s terminologií, používanou v psychiatrii
- seznámení se s metodologií psychiatrické diagnostiky a se základy terapie v psychiatrii
- osvojení si diagnosticko-terapeutického procesu u pacientů s psychiatrickými příznaky vyskytující se v zubařské praxi
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a rozdělit základní poruchy psychických funkcí
- popsat příznaky psychotických onemocnění
- popsat principy základní diagnostiky v psychiatrii
- popsat a navrhnout způsoby možné terapie u pacientů s poruchami psychických funkcí a s akutní psychózou
Osnova
 • Závislosti
 • Schizofrenie
 • Afektivní poruchy
 • Dítě s duševní poruchou
 • Neurotické poruchy
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 stran. ISBN 8071842036. info
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
  neurčeno
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, P. J. HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textbook of psychiatry. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 818 stran. ISBN 9780199605613. info
Výukové metody
Prezenční výuka teoretických a kazuistických seminářů v 1. týdnu podzimního semestru 2022, tj. 12. - 16. 9. 2022 v čase 8.00 - 10.30 hodin.
Metody hodnocení
ZÁPOČET
K udělení zápočtu musí student splnit docházku na výuce. Je povolena 1 absence.
Na výuce je vedena prezence.
V případě nemoci či karantény je nutné zadat omluvenku do IS MUNI a napsat sekretářce PK žádost o zpřístupnění materiálů k on-line výuce a cvičným testům.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2022/ZLPY0911c/index.qwarp
Výuka probíhá prezenční formou, na výuce je evidence docházky
K udělení zápočtu je povolena 1 absence během týdenní výuky bez jakékoliv omluvy


V případě nemoci či karantény je nutné zadat omluvenku do IS MUNI a napsat dr. Bartečkové (Bartecku.Elis@fnbrno.cz) mail s žádostí o zpřístupnění materiálů k Interaktivní osnově pro on-line výuku.

Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K zápočtu je nutná přítomnost na stážích a seminářích.
Předmět je vyučován každoročně.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.