ZLSP03X Samostatná práce ZL

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Aneta Seroiszková, DiS. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vlastní práce na zadané téma.
Výstupy z učení
Vlastní tištěná samostatná práce, která je doplněna power-poitovou prezentací na vlastní téma.
Student se naučí pracovat s odbornou literaturou.
Osnova
  • Samostatná práce zahrnuje a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce. nebo b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace nebo c) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení na příslušném pracovišti.
Literatura
  • Odborná literatura bude stanovena školitelem na základě zadaného tématu.
  • http://anklf.med.muni.cz/knihovna
Výukové metody
individuální práce
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
1.http://anklf.med.muni.cz/knihovna 2.Dřízhal, I., Slezák, R.: Základy parodontologie (skriptum). Praha: Karolinum, 1993. 182 s. 3.Křivohlavý, J.Rozhovor a jednání člověka s člověkem.Sociální komunikace ve zdravotnictví, Praha: ILF, 1980, 155 s. 4.Nováková, K.,Mrňka,B. Psychologie ve stomatologii. Olomouc: LF Universita Palackého, 1990 5. Odborná literatura bude stanovena školitelem na základě zadaného tématu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Student pracuje samostatně na projektu a konzultuje se školitelem.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.