ZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6 - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Marta Casková (pomocník)
Bohdana Furiková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLVL7X66/21: Pá 1. 11. 7:00–12:40 KPL N02029
ZLVL7X66/22: Pá 10. 1. 7:00–12:40 KPL N02029
Předpoklady
( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Předpokladem je splnění prerekvizit: (ZLIP041p || ZLIP051p || ZLIP061p) && ZLPA0622c && ZLPF0622c && ZLFA0621c && ZLED061p && ZLPL0663c && ZLOC0653c && ZLOR0641c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na oblast pracovního lékařství, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Studenti se seznámí s expozicí faktorům pracovního prostředí v různých odvětvích ekonomické činnosti (včetně zdravotnictví a stomatologie), s jejich sledováním,hodnocením a s následnými zdravotními riziky. Získají informace o nejčastějších typech poškození zdraví z práce – nemocech z povolání, pracovních úrazech, ohrožení nemocí z povolání, nemocech souvisejících s prací. Seznámí se s diagnostikou, léčbou a prevencí vybraných nemocí z povolání. Zorientují se v právní problematice oboru (seznam nemocí z povolání, hlášení, sociálně právní důsledky uznání nemoci z povolání). Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen: - Posoudit a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi pracovní činností, faktory v pracovním prostředí a zdravotními riziky. - Aplikovat získané znalosti a dovednosti z pracovního lékařství do praxe - při ochraně zdraví při práci, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, provádění preventivních prohlídek u pracovníků v riziku, v prevenci nemocí z povolání. - Interpretovat výsledky základních objektivizačních vyšetřovacích metod (RTG, spirometrie, audiometrie, EMG, kožní a alergologické testy) ve vztahu ke kriteriím profesionality onemocnění.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen: - Posoudit a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi pracovní činností, faktory v pracovním prostředí a zdravotními riziky. - Aplikovat získané znalosti a dovednosti z pracovního lékařství do praxe - při ochraně zdraví při práci, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, provádění preventivních prohlídek u pracovníků v riziku, v prevenci nemocí z povolání. - Interpretovat výsledky základních objektivizačních vyšetřovacích metod (RTG, spirometrie, audiometrie, EMG, kožní a alergologické testy) ve vztahu ke kritériím profesionality
Osnova
 • Faktory pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví pracovníků. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úraz, legislativa, povinnosti lékaře, NZP, seznam NZP, hlášení, odškodňování. Pracovně lékařská péče, role lékaře, preventivní prohlídky pracovníků, monitoring pracovního prostředí. Účinky chemických látek na organismus - přehled. Intoxikace – přehled nox, diagnostika, první pomoc, terapie, antidota. Kožní nemoci z povolání. Přenosné a parazitární nemoci z povolání. Účinky ionizujícího záření, akutní nemoc z ozáření, léčba, péče o pacienta. Karcinogeny v pracovním prostředí, zhoubná onemocnění jako NZP. Pneumokoniózy. Profesionální alergická respirační a kožní onemocnění. Profesionální průduškové astma - definice, noxy, diagnostika, léčba. Profesionální alergická rinitida. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, přehled nemocí způsobených vibracemi, přetěžováním končetin, hlukem.
Literatura
  doporučená literatura
 • Brhel P., Manoušková M., Hrnčíř E., Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, 1. vydání, Brno, NCO NZO, 2005, 338 s., ISBN 80-7013-414-3
 • Pelclová D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2014, 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3.
 • BRHEL, Petr a Viera VALKOVÁ. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno: Masarykova Universita, 1997. 40 s. ISBN 80-210-1559-4. info
  neurčeno
 • 1. Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství. Grada 2011, Praha, 1788 str.
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení.
Metody hodnocení
Požadována je 100% účast. Zakončení výuky formou diskuse v hodině.
Informace učitele
Kontaktní osoba: as.prim.MUDr. Petr Malenka, Ph.D. E-mail: petr.malenka(zavináč)fnusa.cz, tel. 543182891 nebo 543182897. Pracoviště: Klinika pracovního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně-POZOR - detašované pracoviště Brno, Výstavní 17. Výuková místnost v 1. patře budovy. Sekretariát kliniky ve 2. patře budovy. Výuka probíhá od 7:30 do 12:20 hodin. Contact person: as.prim.MUDr. Petr Malenka, Ph.D. E-mail: petr.malenka (at) fnusa.cz, tel. 543182891 or 543182897. Workplace: Department of Occupational Medicine, LF MU and FN at St. Anny in Brno-ATTENTION - detached workplace Brno, Výstavní 17. Training room on the 1st floor of the building. Secretariat of the clinic on the 2nd floor of the building. Teaching takes place from 7:30 to 12:20.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLVL7X66