ZLVL801p Vnitřní lékařství blok 1- 6

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Prerequisites have been met. Theoretical knowledge of   pathological anatomy, pathological physiology, pharmacology. Active participation in seminars
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bloková 4denní stáž probíhá na jednotlivých interních klinikách. Účas ve výuce je povinná. Po absolvování stáže bude student rozumět problematice interních onemocnění vyučovaných v blocích 1-6. Bude schopen rozpoznat příznaky těchto onemocnění.
Osnova
  • Bloková 4denní stáž probíhá na jednotlivých interních klinikách. Účas ve výuce je povinná. Po absolvování stáže bude student rozumět problematice interních onemocnění vyučovaných v blocích 1-6. Bude schopen rozpoznat příznaky těchto onemocnění.
Literatura
    povinná literatura
  • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha. Grada publishing 2005, 380s. ISBN 80-247-1367-5
    doporučená literatura
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
    neurčeno
  • Náhradní obsah: Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
Výukové metody
Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného. V průběhu stáže studenti absolvují praktickou výuku na specializovaných odděleních jednotlivých pracovišť. Součástí výuky jsou odborné semináře. Výuka probíhá ve 4.denních blocích.Účas ve výuce je povinná.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je 100% aktivní účast a průběžně ověřované znalosti a dovednosti
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.