ZLVP0411 Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Bryšová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
MUDr. Serhij Forostyak, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Zuzana Marinčák Vranková (přednášející)
RNDr. Michaela Cvanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 21. 6. 9:00–15:00 A18/205, Út 22. 6. 9:00–15:00 A18/205, St 23. 6. 9:00–15:00 A18/205, Čt 24. 6. 9:00–15:00 A18/205, Pá 25. 6. 9:00–15:00 A18/205
Předpoklady
VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || ZLAJ0222 Angličtina 1 II -p || VLAJ0222 Angličtina 1 II -p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru stomatologie, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v odborné literatuře se stomatologickou tématikou. Studentům bude nabídnuta možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů LF MU v rámci jejich oboru. Dále bude student seznámen s principy vědecké práce, a proto bude mít jeden z předpokladů pro sepsání vlastní práce přehledového charakteru a/nebo s využitím originálních experimentálních dat.
Osnova
  • Studenti budou seznámeni s vědeckými pokroky v různých oblastech stomatologie a příbuzných oborů zahrnující základní i aplikovaný výzkum, který je prováděn na MU, viz Témata. 1. Úvod. Základy metodologie při vědecké práci (Bořilová Linhartová), Úrovně důkazů v Zubním lékařství (Hromčík), Metodologie klinického hodnocení (ne)jen pro zubní lékaře (Lipový), Dotazníky a psychometrika (Kratochvíl, Vaculík), Úvod do biostatistiky (Cvanová). 2. Genetické asociační studie a orální mikrobiom (Bořilová Linhartová), Exkurze na pracoviště a praktická část (I.) Stanovení haplogenotypu v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (Deissová, Bořilová Linhartová). 3. Lipoxiny a resolviny v léčbě parodontitidy (Hromčík), Využití nanovlánek k aplikaci bioaktivních látek v rámci prevence onemocnění dutiny ústní (Hromčík, Bořilová Linhartová), Obstrukční spánková apnoe (nejen) u dětí z pohledu zubního lékaře & ortodontisty (Vranková, Bořilová Linhartová), Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti (Bryšová), Exkurze na pracoviště, Výzkum a vývoj moderní orální lékové formy (Gajdziok), Mukoadhezivní filmy určené ke krytí defektů sliznice dutiny ústní (Daněk), Nádorové onemocnění hlavy a krku – klinické studie, terapie, mikrobiom (Daněk, Bořilová Linhartová), 3D Virtuální plánování a rekonstrukce dolní čelisti (Daněk), Exkurze na pracoviště. 4. Moderní metody při studiu vývoje a udržování vitality zubu (Křivánek), Exkurze na pracoviště, Odontogeneze – využití alternativních modelových organizmů (Buchtová), Exkurze na pracoviště. 5. Translační výzkum v biologických vědách: výzvy a možnosti (Forostyak), Praktická část (II.) Stanovení haplogenotypu v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (Deissová, Bořilová Linhartová). Kolokvium (Bořilová Linhartová).
Literatura
    doporučená literatura
  • KNECHT, Petr. O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech. In Universitas. Masarykova univerzita, 2014. s. 3-8. ISSN 1211-3387. URL info
  • DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 302. ISBN 9780521671675. info
  • The Oxford textbook of clinical research ethics. Edited by Ezekiel J. Emanuel. Oxford: Oxford University Press, 2008. xx, 827. ISBN 9780195168655. info
  • LACHIN, John M. Biostatistical methods : the assessment of relative risk. New York: John Wiley & Sons, 2000. xvii, 529. ISBN 0471369969. info
Výukové metody
Seminář, exkurze na specializovaná pracoviště. Výuka probíhá blokově (1 týden).
Metody hodnocení
Kolokvium. Rozprava na studentem zvolené odborné vědecké téma, které před kolokviem písemně zpracuje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.