aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/6/0. 90. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. Viktor Adedokun, FEBU (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Aleš Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU (cvičící)
MUDr. Petr Fila, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Motasem Ghazal (cvičící)
MUDr. Michaela Heroutová (cvičící)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Martin Knoz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kocanda (cvičící)
MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Dušan Matejička (cvičící)
MUDr. David Nešpor, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Ničovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Otaševič, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Pol, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Prýmek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Rouchal (cvičící)
MUDr. Luděk Ryba, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Sklenský (cvičící)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Šárka Stiborová (cvičící)
doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (cvičící)
MUDr. Vítězslav Vít (cvičící)
MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vyskočil, Ph.D. (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Iveta Králíková (pomocník)
Magda Krčmářová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Olga Pazderková (pomocník)
Zdeňka Trojanová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (2,80 %), Klinika plastické a estetické chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (24,60 %), Neurochirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (21,90 %), Ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (5,50 %), Neurochirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (11,00 %), Urologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (21,90 %), Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie - Lékařská fakulta (12,30 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLCH9X33c/32: Po 19. 9. 7:30–12:30 F37/423, Út 20. 9. 7:30–9:30 F37/327, 9:30–14:10 F37/423, 9:30–14:10 F37/424, St 21. 9. 7:30–12:30 N11190, Čt 22. 9. 7:30–12:30 N11190, Pá 23. 9. 7:30–12:30 N11190, Út 27. 9. 7:30–14:10 N09184, Čt 29. 9. 7:30–10:00 N03901, Pá 30. 9. 7:30–10:00 N03901, Po 3. 10. 7:30–10:00 N08191, Út 4. 10. 7:30–10:00 N08191, St 5. 10. 7:30–12:30 KPECH N03901, Čt 6. 10. 7:30–12:30 KPECH N03901, Pá 7. 10. 7:30–12:30 KPECH N03901
aVLCH9X33c/33: Po 14. 11. 7:30–12:30 KPECH N03901, Út 15. 11. 7:30–12:30 KPECH N03901, St 16. 11. 7:30–12:30 KPECH N03901, Pá 18. 11. 7:30–12:30 F37/424, Po 21. 11. 7:30–12:30 NCHKA N05408, Út 22. 11. 7:30–12:30 NCHKA N05408, St 23. 11. 7:30–12:30 NCHKA N05408, Čt 24. 11. 7:30–9:30 F37/327, 9:30–14:10 F37/427, 9:30–14:10 F37/428, Pá 25. 11. 7:30–14:10 N09184, Po 28. 11. 7:30–10:00 N03901, Út 29. 11. 7:30–10:00 N03901, St 30. 11. 7:30–10:00 N03901, Čt 1. 12. 7:30–10:00 I.ORTK N01901, Pá 2. 12. 7:30–10:00 I.ORTK N01901
aVLCH9X33c/35: Po 28. 11. 7:30–10:00 N08191, Út 29. 11. 7:30–10:00 N08191, St 30. 11. 7:30–12:30 NCHKA N05408, Čt 1. 12. 7:30–12:30 NCHKA N05408, Pá 2. 12. 7:30–12:30 NCHKA N05408, Po 5. 12. 7:30–10:00 N03901, Út 6. 12. 7:30–10:00 N03901, St 7. 12. 7:30–10:00 N03901, Pá 9. 12. 7:30–12:30 F37/429, Po 12. 12. 7:30–9:30 F37/329, 9:30–14:10 F37/428, 9:30–14:10 F37/427, Út 13. 12. 7:30–12:30 KPECH N03901, St 14. 12. 7:30–12:30 KPECH N03901, Čt 15. 12. 7:30–12:30 KPECH N03901, Pá 16. 12. 7:30–14:10 N09184
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka chirurgie studentů 5. ročníku probíhá ve čtrnáctidenních blocích, obsahující 10 výukových hodin neurochirurgie a plastické chirurgie, 8 hodin urologie a 2 hodiny kardiochirurgie. V uvedené době by studenti měli získat základní znalosti a dovednosti a celkový přehled ze zmíněných chirurgických specializací.
Osnova
  • Neurochirurgie: Úvod do problematiky, náplň práce na oddělení a ambulanci, kraniotomie, endoskopie, gamma nůž, vědomí a jeho poruchy, syndrom nitrolební hypertenze, kraniocerebrální poranění,chirurgická neuroonkologie, cévní onemocnění mozku,chirurgie epilepsie, hydrocefalus, degenerativní onemocnění páteře, chirurgie periferních nervů, chirurgie bolesti, zánětlivá nitrolební onemocnění.
  • Urologie: Úvod a náplň oboru,náplň práce na oddělení a ambulanci, základní vyšetřovací postupy, uroinfekce, urolitiáza, renální kolika, urologická traumatologie, benigní hyperplázie prostaty, striktury uretry, inkontinence, uroonkologie, erektilní dysfunkce.
  • Plastická chirurgie: Úvod do problematiky, náplň práce na oddělení a ambulanci, kožní a muskulokutánní laloky, přenosy, replantace, mikrochirurgie, kraniofaciální chirurgie, chirurgie ruky, dětská plastická chirurgie, vrozené vady, rekonstrukční plastiky v onkochirurgii, estetická chirurgie, chirurgie prsu.
  • Kardiochirurgie: Úvod do oboru, mimotělní oběh, chlopenní vady, chirurgie ICHS, transplantace srdce, chirurgie hrudní aorty, vrozené vady.
Literatura
  • HANUŠ, Tomáš a Petr MACEK. Urologie pro mediky. Vydání první. Praha: Galén, 2015. 305 stan. ISBN 9788024630083. info
  • VESELÝ, Jiří. Plastická chirurgie. Brno, 2007. info
  • SMRČKA, Martin a Vladimír PŘIBÁŇ. Vybrané kapitoly z neurochirurgie : pro studenty lékařské fakulty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 98 s. ISBN 8021037881. info
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
Výukové metody
Výuka probíhá na jednotlivých pracovištích formou seminářů s možností diskuse, s účastí studentů při operacích, převazech a práci na ambulanci.
Metody hodnocení
Na závěr výuky každé odbornosti je doporučen písemný test znalostí. Blok výuky je ukončen zápočtem za předpokladu plné účasti na stážích a vyhovujícím výsledkům testů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The practices are according to the timetable in departments of the Department of Cardiovascular Surgery and Transplantations, Department of Neurosurgery, the Department of Urology, Department of Plastic and Cosmetic Surgery. Contact teachers of the departments: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantations:  MUDr. Petr Fila, Ph.D.  petfil@cktch.cz Department of Plastic and Cosmetic Surgery - FN USA, Berkova:  doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. streit@fnusa.cz Department of Neurosurgery - FN Bohunice, Jihlavská 20, Budova L: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. fadrus.pavel@fnbrno.cz Department of Neurosurgery - FN USA Pekařská 53, Budova A1: doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. Eva.brichtova@fnusa.cz Department of Urology - FN Bohunice: MUDr. Vítězslav Vít vit.vitezslav@fnbrno.cz Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology – FDN, Černopolní: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. planka.ladislav@fnbrno.cz Department of Orthopedic Surgery – FN Bohunice: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. chaloupka.richard@fnbrno.cz First Department of Orthopedic Surgery FN USA: MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D. lukas.pazourek@fnusa.cz Department of Surgery, Bohunice LF MU: MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. prochazka.vladimir@fnbrno.cz First Department of Surgery FN USA: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D zdenek.chovanec@fnusa.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.