aVLDI7X1c Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Balážová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hedvika Bělíková (cvičící)
MUDr. Martin Bulik, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Cimflová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vladimír Červeňák (cvičící)
MUDr. Ivana Červinková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Dvořák, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Monika Hájková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Charvátová (cvičící)
doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Křístek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Křivka (cvičící)
MUDr. Vlastirad Mach (cvičící)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Iva Mihulová (cvičící)
MUDr. Pavel Ošmera (cvičící)
MUDr. Petr Ouředníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Pánek (cvičící)
MUDr. Tamara Pavlíková (cvičící)
MUDr. Denisa Pavlovská (cvičící)
MUDr. Zdenka Povolná (cvičící)
MUDr. Zdeňka Ráčilová (cvičící)
MUDr. Svatopluk Richter (cvičící)
MUDr. Tomáš Rohan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Seehofnerová (cvičící)
MUDr. Jakub Stulík (cvičící)
MUDr. Igor Suškevič (cvičící)
MUDr. Jan Šenkyřík (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (cvičící)
Iva Čechová (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Dagmar Němečková (pomocník)
Bc. Alena Sajídíová, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLLP0633c && aVLPF0622c && aVLPA0622c
VLCP0622c Clinical Introduction to Surgery II - practice VSIP0622c Clinical Introduction to Internal Medicine II - practice VSPF0622c Pathological Physiology II - practice VSPA0622c Pathology - practice VLFA0621c Pharmacology I - practice VSNV041p Neuroscience - lecture
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nuclear medicine: The concept of this course is introduction into the study of nuclear medicine. Students should know basic principles of examination and should be able to select the diagnostic and therapeutic methods of nuclear medicine.Radiodiagnostic: The concept of this course is introduction into the study of radiology and imaging methods, including CT, MR, X-ray, angiography and ultrasound. Students should know basic principle of examination and methods of CT, MR, UZ and X-ray, including technique, anatomy, indications, contraindications and risk factors.
Výstupy z učení
Student will:
- have knowledge of the principles of imaging methods, differentiation of individual modalities, appropriate indications and contraindications of methods.
- be able to indicate correct imaging methods in case of suspicion of specific disease conditions
- know the limitations of imaging methods in specific disease states,
- be able to evaluate basic anatomical structures on imaging examinations.
Osnova
 • Nuclear Medicine: Radionuclides, interaction between ionizing radiation and matter, radiation detection, imaging techniques, SPECT, PET, fundamentals of radiopharmacology, biological effects of ionizing radiation, radiation safety. Methods of nuclear medicine used in urology, skeletal and bone marrow scintigraphy, nuclear cardiology. Scintigraphy of CNS, lungs, thyroid gland, gastrointestinal tract, liver and spleen. Examination in hematology, diagnostics of inflammations and tumors. With each examination procedure, the radiopharmaceuticals used, the methods, evaluation, interpretation of the findings, and indications are explained. Principles of radioimmunologic diagnostic procedures. Relations between the methods of nuclear medicine and other imaging methods, role of radionuclide methods in diagnostic algorithms. Fundamentals of therapy of diseases using radiopharmaceuticals.Radiodiagnostic: CT, MR, X-ray, ultrasound, angiography, interventional radiology, indications, contraindication, risk factors, limits, technical aspect, anatomy, interpretations of the findings. Methods of diagnostic imaging used in different subspecializations and areas like pediatric radiology, neuroradiology, interventional radiology, abdominal imaging, imaging in oncology, uroradiology, woman imaging and cardiac imaging are discussed. With each examination procedure and method the contrast agents, indications, contraindications and risk factors as well as limits are explained. Technical principles, standards, protections and “how to do it” are also learned.
Literatura
  povinná literatura
 • HERRING, William. Learning radiology : recognizing the basics. 3rd edition. Philadelphia: Elsevier, 2015. xvii, 332. ISBN 9780323328074. info
 • ZIESSMAN, Harvey A. a James H THRALL. Nuclear Medicine: The Requisites, 4th Edition. 2013. ISBN 978-0-323-08299-0. info
  neurčeno
 • HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 314 s. ISBN 9788024429014. info
 • Nukleární medicína. 4., upr. a dopl. vyd. Jilemnice: Gentiana, 2002. 154 s. ISBN 8086527050. info
 • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
 • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
 • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 1. vyd. [Praha]: P3K, 2007. 185, xiv. ISBN 9788090358492. info
 • VOTRUBOVÁ, Jana. Klinické PET a PET/CT. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 207 s. ISBN 9788072626199. info
 • FERDA, Jiří a Hynek MÍRKA. Základy zobrazovacích metod. první. Praha: Galén, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7492-164-3. info
Výukové metody
Seminars and practical and practical training. Practical training in faculty hospitals (about 20 % of the total volume of teaching) is complemented by a comprehensive range of simulation teaching methods on simulators with varying degrees of fidelity, trainers and virtual patients. Simulation results in subsequent debriefing (feedback to the student). There is also problem-oriented learning in the foreground, where the student is taught by solving the problem presented, as well as team-oriented teaching when small groups of students discuss and choose a solution of the problem. Emphasis is also placed on the development of soft skills, incl. so-called "21st century skills", particularly communication, decision-making skills, critical thinking, crisis communication and teamwork.
Metody hodnocení
Full attendance and test of radiological anatomy are necessary for giving course-unit credit. Traditional methods are complemented by objective clinical evaluation that verifies clinical knowledge and other skills such as communication, physical examination, performance, performance interpretation, etc. This evaluation method provides students with objective and specific feedback.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.