aVLIN9X22c Infekční nemoci II- cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Adriana Braunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Fašaneková (cvičící)
MUDr. Tomáš Gergel (cvičící)
MUDr. Žaneta Grácová (cvičící)
MUDr. Jan Helešic (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Husa, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
MUDr. Petra Chmelová (cvičící)
MUDr. Barbora Jeřábková (cvičící)
MUDr. Lenka Klapačová (cvičící)
MUDr. Jana Kraváčková (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
MUDr. Miriam Malá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matúš Mihalčin, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Mikolášek (cvičící)
MUDr. Václav Musil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Barbora Nebenführová (cvičící)
MUDr. Jan Pavelka (cvičící)
MUDr. František Puškáš (cvičící)
MUDr. Martina Pýchová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Sihlovec (cvičící)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Stebel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radek Svačinka (cvičící)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Vydrář (cvičící)
Kristýna Žaludová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika infekčních chorob – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (60,00 %), Klinika dětských infekčních nemocí – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (40,00 %)
Předpoklady
aVLIN7X21c Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na INF 1 a rozšiřuje problematiku; příprava ke zkoušce.Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o infekčních chorobách získané v předmětu aVLIN7x21. Hlavní důraz je věnován virovým hepatitidám, neuroinfekcím, sepsi, Lymeské borrelióze,infekcím trávicího traktu a na diferenciální diagnostiku infekčních nemocí.
Osnova
  • Bacilonosičství(Salmonella typhi abdominalis, Salmonella paratyphi B, Streptococcus pyogenes, salmonely gastroenterické - etiologie, sanace, režimová opatření), vironosičství, prionové infekce.
  • Diferenciální diagnostika virových hepatitid, průjmů, povlakové angíny, uzlinového syndromu, infekčních exantémů, horečnatých stavů.
  • Neuroinfekce: purulentní meningitidy - etiologie, klinika, terapie.
  • Problematika purulentních meningitid novorozenců, malých dětí, seniorů.
  • Serosní meningitidy.
  • Klíšťová meningoencefalitida. Borelióza - stadia, klinika, terapie. Vyšetření moku mozkomíšního; diferenciální diagnostika meningitid.
  • Infekční nemoci a gravidita. Infekční nemoci a terapie kortikosteroidy.
  • Antropozoonózy. Anaerobní infekce, tetanus.
  • Úvod do problematiky geografické a cestovní medicíny. Malárie, leishmanióza, břišní tyfus.
  • Klinická demonstrace nemocných s výše uvedenými diagnózami.
Literatura
Výukové metody
Základem výuku je vyšetřování pacienta u lůžka a je doplněna semináři.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu. Aktualizace: Předmět bude na jaře 2020 ukončen testem a úspěšné složení testu je podmínkou pro udělení zápočtu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.