aVLIN9X22p Infekční nemoci II

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matúš Mihalčin, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Husa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Gergel (cvičící)
MUDr. Roman Stebel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Puškáš (cvičící)
MUDr. Radek Svačinka (cvičící)
MUDr. David Vydrář (cvičící)
MUDr. Zlatava Jirsenská (cvičící)
MUDr. Lenka Klapačová (cvičící)
MUDr. Václav Musil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Pýchová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Mikolášek (cvičící)
MUDr. Adriana Braunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miriam Malá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Fašaneková (cvičící)
Kristýna Žaludová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika infekčních chorob – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLIN7X21c Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na INF 1 a rozšiřuje problematiku; příprava ke zkoušce.Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o infekčních chorobách získané v předmětu VLIN7x21. Hlavní důraz je věnován virovým hepatitidám, neuroinfekcím, sepsi, Lymeské borrelióze,infekcím trávicího traktu a na diferenciální diagnostiku infekčních nemocí.
Osnova
 • Bacilonosičství(Salmonella typhi abdominalis, Salmonella paratyphi B, Streptococcus pyogenes, salmonely gastroenterické - etiologie, sanace, režimová opatření), vironosičství, prionové infekce.
 • Diferenciální diagnostika virových hepatitid, průjmů, povlakové angíny, uzlinového syndromu, infekčních exantémů, horečnatých stavů.
 • Neuroinfekce: purulentní meningitidy - etiologie, klinika, terapie.
 • Problematika purulentních meningitid novorozenců, malých dětí, seniorů.
 • Serosní meningitidy.
 • Klíšťová meningoencefalitida. Borelióza - stadia, klinika, terapie. Vyšetření moku mozkomíšního; diferenciální diagnostika meningitid.
 • Infekční nemoci a gravidita. Infekční nemoci a terapie kortikosteroidy.
 • Antropozoonózy. Anaerobní infekce, tetanus.
 • Úvod do problematiky geografické a cestovní medicíny. Malárie, leishmanióza, břišní tyfus.
 • Klinická demonstrace nemocných s výše uvedenými diagnózami.
Literatura
Výukové metody
seminář, klinická demonstrace pacientů
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu. Podmínkou pro absolvování závěrečná ústní zkoušky je získání zápočtu. V semestru Jaro 2020 je možnost absolvovat zkoušku formou on-line testu, pokud nemůže student přicestovat do České republiky na ústní zkoušku.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/aVLIN9X22p