aVLKG7X1c Klinická genetika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Trizuljak (přednášející)
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Šoukalová (přednášející)
doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA (přednášející)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (přednášející)
Mgr. Marta Navaříková (přednášející)
Mgr. Karla Plevová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Filková (přednášející)
Bc. Kateřina Stehlíková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky a genomiky - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Stehlíková, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské genetiky a genomiky - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLKG7X1c/31: Po 23. 5. 7:30–12:30 FDN N01051, Út 24. 5. 7:30–12:30 FDN N01051, St 25. 5. 7:30–10:00 FDN N01051
aVLKG7X1c/33: Po 23. 5. 7:30–12:30 FDN N01051, Út 24. 5. 7:30–12:30 FDN N01051, St 25. 5. 7:30–10:00 FDN N01051
aVLKG7X1c/35: Po 23. 5. 7:30–12:30 FDN N01051, Út 24. 5. 7:30–12:30 FDN N01051, St 25. 5. 7:30–10:00 FDN N01051
Předpoklady
aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLIM051p Imunologie - přednáška && aVLLP0633c Propedeutika III - cv. && aVLPA0622p Patologie II - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides an overview of the methods used in laboratories of clinical genetics including prenatal cytogenetics, postnatal cytogenetics, cytogenetics in oncology, molecular cytogenetics and modern DNA and RNA diagnostic methods. In addition, genetic counseling and selected model case reports are presented to students. The subject matter presented in this course will help to better understand other medical subjects including internal medicine, neurology, surgery etc. Visit to Mendel's museum in Brno.
Výstupy z učení
Student will be able to:
- to examine the patient with suspected genetic disease
- build a lineage
- to indicate the tests that will lead to the diagnosis of genetic diseases
- Have a basic overview of cytogenetic and molecular biological methods
- have a basic overview of the types of inheritance and the most important inherited diseases
Osnova
 • Principles of clinical genetics
 • - standard karyotype and its abnormalities
 • - indication criteria for prenatal and postnatal karyotype examination
 • - prenatal cytogenetic methods
 • - prenatal screening examinations
 • – chromosomal aberrations
 • – chromosome instability
 • – principles of DNA diagnostics
 • - prenatal diagnostics using methods of molecular genetics
 • – gene therapy and mapping of the human genome
 • – principles of oncocytogenetics
 • – genetic counseling - case reports.
Literatura
 • Základem studia je látka přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích a stážích z klinické genetiky a materiály v IS.
 • D.J.Pritchard, B.R.Korf: Základy lékařské genetiky, Galén 2007
 • Nussbaum, Mc Illnes, :Thompson & Thompson: Klinická genetika, 2004
 • SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. 259 s. ISBN 8021704772. info
 • KUČEROVÁ, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů. 2., dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 177 s. URL info
 • HYÁNEK, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 280 s. info
 • MICHALOVÁ, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 8070132817. info
 • Vojtíšková M.: Klinická molekulární genetika, IDVPZ Brno, 1999
 • ŠMARDA, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci). Praha: Grada-Avicenum, 1999. 136 s. ISBN 80-7169-768-0. info
 • Pokroky v lékařské genetice. Edited by Jan Kapras. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1992. 141 s. ISBN 80-85047-10-1. info
 • ŽIŽKA, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3. info
 • Practical genetic counselling. Edited by Peter S. Harper. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993. 348 s. ISBN 0-7506-0928-1. info
 • Atlas klinických syndromů :pro kliniku a praxi. Edited by H.-R Wiedemann - J. Kunze - F.-R Grosse, Translated by Miloslav Navrá. 1. vyd. Martin: Osveta, 1996. xxvii, 684. ISBN 80-217-0517-5. info
 • George H. Sack, Jr. : Medical Genetics
Výukové metody
Practical training
Metody hodnocení
for giving of course-unit credit is necessary full attendance in the lessons.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.