aVLLP0431 Clinical Introduction I - Basic Skills - practice

Faculty of Medicine
spring 2023
Extent and Intensity
0/2.3/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Michaela Bártová (lecturer)
MUDr. Martin Janků (lecturer)
MUDr. Lucie Klimešová (lecturer)
MUDr. Miriam Kollerová (lecturer)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Petra Kostroňová (lecturer)
MUDr. Laura Kvasnicová (lecturer)
MUDr. Václav Mikoška (lecturer)
MUDr. Zuzana Mikulenková (lecturer)
MUDr. Kateřina Rybková (lecturer)
MUDr. Martin Štěrba (lecturer)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (lecturer)
MUDr. Radek Zukal (lecturer)
MUDr. Martina Žižlavská (lecturer)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Sabina Bäumlová (seminar tutor)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Róbert Bobák (seminar tutor)
MUDr. Klára Bochníčková (seminar tutor)
MUDr. Dominik Bóka (seminar tutor)
MUDr. Eliška Boženková (seminar tutor)
MUDr. Vladimír Čan (seminar tutor)
MUDr. Robert Doušek (seminar tutor)
MUDr. Aleš Dvořák (seminar tutor)
MUDr. Jiří Faldík (seminar tutor)
MUDr. Martin Flek (seminar tutor)
MUDr. Pavel Fráňa (seminar tutor)
MUDr. Agnes Gabúľová (seminar tutor)
MUDr. Michaela Habánová (seminar tutor)
MUDr. Jiří Hlaváč (seminar tutor)
MUDr. Matej Husár (seminar tutor)
MUDr. Dominika Ivanecká (seminar tutor)
MUDr. Vladimír Jakubo (seminar tutor)
MUDr. David Kiss (seminar tutor)
MUDr. Radka Klimánková (seminar tutor)
MUDr. Zuzana Komorová (seminar tutor)
MUDr. Ivana Kosíková (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Kratochvíl (seminar tutor)
MUDr. Martin Krejčí (seminar tutor)
MUDr. Pavlína Krésová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Petr Krsička (seminar tutor)
MUDr. Adam Křenek (seminar tutor)
MUDr. Dominika Kučerová (seminar tutor)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Adam Lužák (seminar tutor)
MUDr. Dominik Maduda (seminar tutor)
MUDr. Robert Macháček (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Marek (seminar tutor)
MUDr. Jiří Nakládal (seminar tutor)
MUDr. Pavel Niedermayer (seminar tutor)
MUDr. Martin Petráš (seminar tutor)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Martin Pospíchal (seminar tutor)
MUDr. Jan Pospíšil (seminar tutor)
MUDr. Filip Sasínek (seminar tutor)
MUDr. Dana Sochorová (seminar tutor)
MUDr. David Starý, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Marek Sůva (seminar tutor)
MUDr. Martin Ščurek (seminar tutor)
MUDr. Marek Škorňa (seminar tutor)
MUDr. Nela Šťastná (seminar tutor)
MUDr. Alžběta Trčková (seminar tutor)
MUDr. Jakub Turek (seminar tutor)
MUDr. Adam Vejmělek (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Veškrna (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Výška (seminar tutor)
MUDr. Martin Zatloukal (seminar tutor)
Filip Bartoš (assistant)
Mgr. Lenka Divišová (assistant)
Alica Dulayová (assistant)
Ludmila Fridrichová (assistant)
Valérie Frýbortová (assistant)
Natálie Frýzová (assistant)
Helena Galbavá (assistant)
Veronika Gazdíková (assistant)
Lucia Görögová (assistant)
Jakub Gregora (assistant)
Veronika Hándlová (assistant)
Tereza Havelková (assistant)
Markéta Hluchníková (assistant)
Patrik Höfer (assistant)
Adriána Hrubošová (assistant)
Anna Hybenová (assistant)
Petra Chmelová (assistant)
Alexandra Jalovecká (assistant)
Kateřina Jurášková (assistant)
Vendula Kabrdová (assistant)
Alena Kalová (assistant)
Dagmar Karlíková (assistant)
Miroslav Kassay (assistant)
MUDr. Lucie Klimešová (assistant)
Jiří Klinkovský (assistant)
Helena Kolářová (assistant)
Lucie Konvičková (assistant)
Henrieta Kopnická (assistant)
Bianka Kořínková (assistant)
Mgr. Pavlína Kosíková (assistant)
Anna Kouřilová (assistant)
Matej Kovář (assistant)
Zuzana Krajčíková (assistant)
Ondřej Krejčí (assistant)
Nina Kristeková (assistant)
Alžběta Kryštofová (assistant)
Tereza Křístková (assistant)
Marcela Křišťálová (assistant)
Karolína Levíčková (assistant)
Karolína Lisá (assistant)
Linda Luberová (assistant)
Marie Martinková (assistant)
Michal Metiľ (assistant)
Lukáš Mičko (assistant)
Petr Míka (assistant)
Dominika Miklišová (assistant)
Monika Mikušová (assistant)
Štěpán Nechuta (assistant)
Viktorie Neiserová (assistant)
Alžběta Novotná (assistant)
MUDr. Ivona Obrovská (assistant)
MUDr. Mgr. Eva Opatřilová (assistant)
Romana Opatřilová (assistant)
MUDr. Petra Ovseníková (assistant)
Simona Pániková (assistant)
Ondřej Pírek (assistant)
Michal Polešovský (assistant)
Natálie Popovská (assistant)
Lenka Rašková (assistant)
Elena Rišiaňová (assistant)
Hana Amélie Smělá (assistant)
Pavel Sochor (assistant)
Anna Sotnykova (assistant)
MUDr. Jan Suchoň (assistant)
Daniela Šaušová (assistant)
Táňa Šindlerová (assistant)
Zuzana Špilárová (assistant)
Tereza Tichá (assistant)
Veronika Trnkócyová (assistant)
Irena Vaďurová (assistant)
Andrea Valčuhová (assistant)
Jakub Vanko (assistant)
Miroslava Vašíčková (assistant)
Václav Vávra (assistant)
Kristína Veliká (assistant)
Jana Veškrnová (assistant)
Petr Vičar (assistant)
Erika Vitásková (assistant)
Karolína Vojkůvková (assistant)
Viktória Vyskočová (assistant)
Martina Vytešníková (assistant)
Zuzana Zdražilová (assistant)
Jakub Zemánek (assistant)
Jenifer Zimová (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
First Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Martina Žižlavská
Supplier department: First Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
aVLFY0321c Physiology I - practice && aVLFY0321c Physiology I - practice && aVLAN0222c Anatomy II dis. && aVLAN0222s Anatomy II s
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This is the first part of the clinical introduction. The aim is to give first information about health care organization and working of internal and surgical ward including intensive care unit and operating room. Students also learn essential principles of communication with patients and basic practical procedures in medical care.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po ukončení předmětu schopen:
- mít představu o organizaci zdravotní péče v České republice, rozdělení lékařských oborů, o kompetencích studentů všeobecného lékařství, absolventů, lékařů se základním kmenem a atestací o povinné mlčenlivosti zdravotníků, dodržování platné legislativy.
- definuje základní vitální funkce, jejich fyziologické hodnoty a zvládne jejich měření.
- zvládne pořízení EKG záznamu a popíše fyziologický nález.
pochopí charakteristiky typů lůžkové péče (standardní, intenzivní) a specifika péče a monitorace pacienta na standardním oddělení, na odděleních JIP, ARO a při pooperační péči, včetně dokumentace. - zvládne správnou metodiku mytí rukou a další zásady asepse, antisepse a desinfekce. - zvládne praktické provedení základního fyzikálního vyšetření, zavedení permanentního močového katetru, nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu včetně odběru krve, zajištění cévního vstupu a vybrané způsoby aplikace léků. - zvládne základní obvazové a fixační techniky, základy chirurgického šití, identifikaci jednotlivých chirurgických nástrojů a principy jejich použití. - pochopí organizaci operačního sálu a operace, základní předoperační a pooperační úkony. - zvládne základy komunikace s pacientem.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do zdravotní péče – definice propedeutiky, druhy zdravotní péče, lůžková péče, GDPR a právní odpovědnost, základy předatestačního vzdělávání, členění chirurgických a interních oborů, role studenta medicíny ve zdravotní péči. Příjem a péče o pacienta na standardním a intenzivním lůžkovém oddělení v chirurgických oborech – chod oddělení, příjem pacienta, vitální funkce a jejich měření, orientace na pacientském pokoji. Příjem a péče o pacienta na standardním a intenzivním lůžkovém oddělení v interních oborech – chod oddělení, příjem pacienta, vitální funkce a jejich měření, orientace na pacientském pokoji. Perioperační péče o pacienta – předoperační vyšetření a režim, chod operačního traktu a orientace v něm, operační skupina, operační pole, chirurgické mytí rukou, filtrování, nastínění pooperační péče. Základy chirurgického šití. Chirurgické nástroje a druhy operací, základní chirurgické názvosloví, asistence při operaci. Laboratorní odběry, lékové formy a jejich aplikace. Odběr krve a zajištění cévního vstupu. Obvazové techniky. Komunikace s pacientem – zásady komunikace, odběr strukturované anamnézy, zdravotnická dokumentace. Základní techniky fyzikálního vyšetření pacienta. EKG - pořízení elektrokardiografického záznamu, fyziologický elektrokardiografický záznam.
Literature
  recommended literature
 • Surgery at a glance. Edited by P. A. Grace - Neil R. Borley. 5th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. 207 p. ISBN 9781118522608. info
 • Learning surgery : the surgery clerkship manual. Edited by Stephen F. Lowry - Rocco G. Ciocca - Candice Rettie. New York: Springer, 2005. xviii, 791. ISBN 9780387225838. info
  not specified
 • Davidson's principles and practice of medicine. Edited by Brian R. Walker. 22nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2014. xix, 1372. ISBN 9780702050350. info
 • LONGMORE, J. M. Oxford handbook of clinical medicine. 9th ed. New York: Oxford University Press, 2014. 902 s. ISBN 9780199609628. info
 • CHROBÁK, Ladislav, Thomas GRAL and Jiří KVASNIČKA. Physical examination in internal medicine. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 239 s. ISBN 9788024706177. info
Teaching methods
Lessons are provided in the form of practical training and seminars with discussion in the simulation centre. Besides recommended literature are students given materials for preparation in the form of e-learning. At the beginning of every lesson is tested the knowledge of basic information that is necessary for the training of practical skills.
Assessment methods
Conditions to get credit for this subject are:

1. attending to 11 out of 12 lessons, active particiopation during lessons

2. studying e-learning and pre-test before attending each lesson

3. filling out feedback form after each lesson

4. completing final test

Coming late for lessons is not tolerated and student won´t be able to attend to the lesson. Student is obligated to follow instructions in interactive syllabus of this subject, information about lesson substitution conditions can be found there as well.
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 34.5.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms spring 2022.
 • Enrolment Statistics (spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2023/aVLLP0431