aVLNE9X1c Neurologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/6/0. 90. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdenka Bálintová (cvičící)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Boušek (cvičící)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Búřil, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Barbora Deutschová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Filip, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Gondžová (cvičící)
MUDr. Ondřej Havlín (cvičící)
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Horák (cvičící)
MUDr. Tomáš Horák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislava Jakubíček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. René Jura (cvičící)
MUDr. Lenka Juříková (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kadaňka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (cvičící)
MUDr. David Kec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kočica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kolčava, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Krkoška (cvičící)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eduard Minks, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Dominika Mišovicová (cvičící)
MUDr. Ivona Morávková (cvičící)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olesja Parmová, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Pejčochová (cvičící)
MUDr. Stanislav Peška, CSc. (cvičící)
MUDr. Aneta Rajdová (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (cvičící)
Jaromíra Saláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Sedláčková (cvičící)
MUDr. Barbora Sklenárová (cvičící)
MUDr. Světlana Skutilová (cvičící)
MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Vinklárek (cvičící)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Zatloukalová, Ph.D. (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Mgr. Petra Růžičková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (40,00 %), Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské neurologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLNE9X1c/32: Po 23. 11. 8:00–13:00 I.NK N05022, Út 24. 11. 8:00–13:00 I.NK N05022, St 25. 11. 8:00–13:00 I.NK N05022, Čt 26. 11. 8:00–13:00 I.NK N05022, Pá 27. 11. 8:00–13:00 I.NK N05022, Po 30. 11. 8:00–13:00 KDN N04085, Út 1. 12. 8:00–13:00 KDN N04085, St 2. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, Čt 3. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, Pá 4. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, Po 7. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, Út 8. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, St 9. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, Čt 10. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022, Pá 11. 12. 8:00–13:00 I.NK N05022
aVLNE9X1c/33: Po 23. 11. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Út 24. 11. 8:00–13:00 NeurolK N12190, St 25. 11. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Čt 26. 11. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Pá 27. 11. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Po 30. 11. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Út 1. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190, St 2. 12. 8:00–13:00 KDN N04085, Čt 3. 12. 8:00–13:00 KDN N04085, Pá 4. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Po 7. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Út 8. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190, St 9. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Čt 10. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190, Pá 11. 12. 8:00–13:00 NeurolK N12190
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLOL7X1c Oční lékařství - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide the basic knowledge about: - key principles of clinical neurological examination; - the most important neurological symptoms and syndromes; - topical neurological diagnosis and differential diagnosis in the most important neurological diagnostic units; - indication of the most frequently used paraclinical examinations in neurological patients and the interpretation of their most important results.
Výstupy z učení
At the end of the course the students should be able to:
- understand and explain the basics and principles of neurology;
- work with information on the medical history and neurological examination to establish the symptoms and to derive syndromes of the neurological disorders;
- make reasoned decisions about the topical diagnosis and differential diagnosis based on the symptomatology;
- make deductions based on acquired knowledge in the field of neurology;
- indicate and interpret basic paraclinical examinations used in neurological patients.
Osnova
  • Clinical neurological examination, neurological propedeutics, semiology and syndromology. Furthermore, following topics will be adressed:
  • - taking neurological history;
  • - reflexology, palsies, pyramidal signs;
  • - examination of the cranial nerves;
  • - sensory examination;
  • - extrapyramidal and cerebellar signs;
  • - examination of spine and spinal cord;
  • - disorders of the stance and walking;
  • - meningeal syndrome, intracranial hypo- and hypertension;
  • - uncousciousness;
  • - developmental neurology, neurological examination of pediatric patients.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada. 336 s. ISBN 9788024743561. 2013. info
  • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. 2003. info
    doporučená literatura
  • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 302 s. ISBN 9788021053205. 2010. info
  • Učebnice speciální dětské neurologie : pro studenty 4. a 5. ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. Edited by Hana Ošlejšková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 123 s. ISBN 9788021056596. 2011. info
  • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
  • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
  • RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. xxxix, 541. ISBN 9788075536815. 2019. info
    neurčeno
  • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
Výukové metody
Internship + workshops: the practical lectures provided by both the inpatient and outpatient parts of the neurological department (including neurological ICU) and special labs (ultrasonography, clinical neurophysiology, i.e. EMG, EEG, evoked potentials). The concept of learning is problem-oriented (students are taught by solving the problem presented) and team-oriented (small groups of students discuss and choose a solution of the problem). Special emphasis is laid on the development of soft skills, incl. so-called "21st century skills", particularly communication, decision-making skills, critical thinking, crisis communication and teamwork. Starting from 2020-2021, practical lectures will be complemented by a comprehensive range of simulation teaching methods on simulators with varying degrees of fidelity, trainers and virtual patients. Simulation results in subsequent debriefing (feedback to the student).
Metody hodnocení
ADMISSION TEST on neuroanatomy and neurophysiology (during the 2nd day of the course): preclinical knowledge of anatomy and physiology of the nervous system will be tested. - Interim assessment of clinical skills and knowlege of neurological propedeutics, clinical neurological assessment, paraclinical diagnostic methods in neurology and the ability to create syndrological, topical and diferential diagnosis – the teacher provides objective, specific and targeted feedback to every student. - Written interim test on the neurological propedeutics, clinical neurological assessment, paraclinical diagnostic methods in neurology – during the last week of the course (usually on Wednesday, i.e. 13th day of the course). CLASSIFIED CREDIT (practical exam as an integral part of final exam in Neurology) performed during the last day of the course consisting of: 1. clinical examination of the patient (incl. medical history), syndromological, topical and differential diagnosis; 2. oral exam focused on neurological propedeutics, clinical neurological examination and the indication and interpretation of basic paraclinic examinations used in neurological patients.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The course takes place at one of the following neurological clinics according to the timetable: - Neurological clinic of the University hospital Brno (FN Brno) - 1st Department of Neurology of the St. Anne´s University Hospital (FN USA) The course starts at 8 a.m. and ends at 1 p.m. every day. At the beginning of the first day of their course, the students come to secretariat of particular department: - NK FN Brno, Jihlavská 20, 12th floor of the main building (L), Mrs. Saláková (53223 2503) - NK FN USA, Pekařská 53, building C1, 6th floor, Mrs. Aberlová (54318 2658) Students should bring by themselves white coats and neurological hammers. The neurological hammers are available e.g. in the Medical bookstore in A9 building of the University campus Bohunice (Kamenice 753/5, phone number 54949 3619). Students who take their course in NK FN Brno can borrow the hammer at the secretary (only at the time of they course in NK FN Brno, returnable deposit of 300,- czech crowns will be required). The prerequisite for the course is the basic knowledge of neuroanatomy and neurophysiology (motor pathway: pyramidal tracts, cerebellum, basal ganglia, sensory pathway, thalamus, visual pathway, cranial nerves, neurotransmitters). The preclinical knowledge of anatomy and physiology of the nervous system will be tested by the addmission test performed under the supervision of the teacher during the 2nd day of the course at the very latest. To successfully pass the test, the lower limit of 80% of correct answers will be required. The students who fail in the addmission test have the opportunily to repeat it during the last day of their course (just before the practical exam in Neurology). - During the first two days of the course, introduction to neurology propedeutics and neurological examination will be provided and practiced. The knowledge of clinical neurological examination and propedeutics will be checked by brief oral examinations during the latter part of the course and by the written interim test on the neurological propedeutics, clinical neurological assessment, paraclinical diagnostic methods in neurology performed during the last week of the course (usually on Wednesday, i.e. 13th day of the course). - The other days of the course consist from clinical part (provided by both the inpatient and outpatient parts of the neurological department and special labs, i.e. ultrasonography and clinical neurophysiology - EMG, EEG, evoked potentials) and focused workshops with the specialists in patricular fields of neurology. Two days of the course takes place in the Department of children's neurology (Children´s hospital, Černopolní 9, building G, 4th floor) to provide the basics of the child neurology (developmental neurology, neurodevelopmental disorders, cerebral palsy, neuromuscular diseases in childhood, paediatric epileptology). These two „children´s hospital days“ will be: - in students taking their course in FN USA: the 6th and 7th day (Monday and Tuesday in the second week of the course) - in students taking their course in FN Brno: the 4th and 9th day (Thursdays in the first and second week of the course). We highly recommend the students to substitute one of their morning lectures by the afternoon one (e.g. from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. – i.e. including the morning workshop) or alternatively by their attendace in one evening/night duty (based on the individual appointment with the teacher responsible for particular course). To reach maximal practical impact of such a substitution, it is prefered to perform it during the second or third week of the course. During the last (15th) day of course, the students undergo the PRACTICAL EXAM (classified credit), which represents an integral part of final exam in Neurology and consists of: 3. clinical examination of the patient (incl. medical history), syndromological, topical and differential diagnosis; 4. oral exam focused on clinical neurological examination, neurological propedeutics and the indication and interpretation of basic paraclinic examinations used in neurological patients. WE ASK THE STUDENTS FOR KEEPING ON THEIR MINDS THAT THE SCHEDULE OF THEIR COURSE CAN´T BE CHANGED (with the exception of few very serious reasons – stay abroad, long-term disease). More detailed informations (including the timetable of your course) are available on the notice boards at the secretariats of particular departments. For further details, you can also ask the deputy head of patricular clinic: - In FN Brno: asociate professor Pavel Štourač, MD, PhD (štourač.pavel@fnbrno.cz) - In FN USA: associate professor Marek Baláž, MD, PhD (marek.balaz@fnusa.cz) - In FDN assistant professor Ondřej Horák, MD (horak.ondrej@fnbrno.cz).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.