aVLON9X1c Klinická onkologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Domanský (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Grell, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucia Janigová (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Arpád Kerekes (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Renata Koukalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdenka Křenová (cvičící)
MUDr. Michal Kýr, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Mazánek (cvičící)
MUDr. Tomáš Merta (cvičící)
MUDr. Peter Múdry, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Dáša Paššáková (cvičící)
MUDr. Zdeněk Pavelka (cvičící)
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Polák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
MUDr. Ondřej Rohleder (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Vejmělková (cvičící)
MUDr. Jiří Vyskočil (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Eva Čechmanová (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Anna Kleinbauerová (pomocník)
Hana Novotná (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Čechmanová
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLON9X1c/32: Po 14. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Út 15. 2. 7:30–12:30 PoslMala, St 16. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Čt 17. 2. 7:30–12:30 KDIN N01001, Pá 18. 2. 7:30–12:30 KDIN N01001, Po 21. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Út 22. 2. 7:30–12:30 PoslMala, St 23. 2. 8:00–13:00 A19/231, Čt 24. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Pá 25. 2. 7:30–12:30 PoslMala
aVLON9X1c/33: Po 25. 4. 7:30–12:30 PoslMala, Út 26. 4. 7:30–12:30 PoslMala, St 27. 4. 7:30–12:30 PoslMala, Čt 28. 4. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Pá 29. 4. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Po 2. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Út 3. 5. 7:30–12:30 PoslMala, St 4. 5. 8:00–13:00 A19/231, Čt 5. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Pá 6. 5. 7:30–12:30 PoslMala
aVLON9X1c/35: Po 14. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Út 15. 2. 7:30–12:30 PoslMala, St 16. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Čt 17. 2. 7:30–12:30 KDIN N01001, Pá 18. 2. 7:30–12:30 KDIN N01001, Po 21. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Út 22. 2. 7:30–12:30 PoslMala, St 23. 2. 8:00–13:00 A19/231, Čt 24. 2. 7:30–12:30 PoslMala, Pá 25. 2. 7:30–12:30 PoslMala
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLOT7X1c ORL - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou porozumět základům onkologie, osvojit si všechny znalosti a dovenosti, které jsou nutné, aby maligní onemocnění vůbec nevzniklo. Dále znalosti, které jsou nutné k tomu, aby maligní onemocnění, pokud již vznikne, bylo včas rozpoznáno neboli diagnostikováno a aby byl nemocný včak předán k odborné léčbě. Informace o léčbě jsou předkládány jen rámcové, nebot podrobné informace o léčbě musí znát jen specialisté, léčící tyto nemocné, zatímco rozpoznat onemconění musí umět všichni lékaři. Lékaři nespecializovaní na onkologii musí umět také poskytovat komplexní symptomatickou a paliativní péči a musí umět léčit komplikace, které způsobují maligní nemoci anebo léčba maligních nemocí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student:
- znát základy onkologie, osvojit si všechny znalosti a dovednosti, které jsou nutné, aby maligní onemocnění vůbec nevzniklo.
ovládat znalosti, které jsou nutné k tomu, aby maligní onemocnění, pokud již vznikne, bylo včas rozpoznáno neboli diagnostikováno a aby byl nemocný včas předán k odborné léčbě.
- umět také poskytovat komplexní symptomatickou a paliativní péči a musí umět léčit komplikace, které způsobují maligní nemoci anebo léčba maligních nemocí
Osnova
  • Vznik nádorů. Chemoterapie, bioterapie a hormonoterapie. Radioterapie. Morfologická a klinická klasifikace. Transplantace kostní dřeně. Psychologie onkologicky nemocných. Základní informace o nejčastějších tumorech: Karcinom prsu a gynekologické malignity. Karcinom plic. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Hematologické maligní choroby.
Literatura
Výukové metody
stáž na klinice
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Podrobné informace k organizaci předmětu a materiály k domácímu samostudiu jsou zveřejněny v interaktivní osnově v IS MUNI: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2021/aVLON9X1p/index.qwarp
Podmínkou pro možnost absolvovat cvičení z Klinické onkologie je nastudování prelearningu. Vyplnění testu v Odpovědnících je v podzimním semestru 2021 dobrovolné, test je cvičný. V jarním semestru 2022 již bude tento test vyžadován povinně pro možnost absolvovat praktickou stáž z klinické onkologie.

Semináře a praktická cvičení probíhají v Masarykově onkologickém ústavu, na Interní hemato-onkologické klinice FN Brno a Klinice dětské onkologie FN Brno.

Výuka ve dětské nemocnici začíná v 8:00, v seminární místnosti Kliniky dětské onkologie LF (její umístění je v rámci oddělení 23, pavilon "G", 2. NP).

Další možná literatura:

1. Sabesan S, Olver I, editors. Clinical Oncology for Medical Students. Sydney: Cancer Council Australia 2015. Dostupné na: http:wiki.cancer.org.au/oncologyformedicalstudents_mw/index.php?title=Clinical_Oncology_for_Medical_Students&oldid=1707, cited 2017 Feb 14]. Available from: http://wiki.cancer.org.au/oncologyformedicalstudents/Clinical_Oncology_for_Medical_Students

2. Haller D., Wagman L., Camphausen K. Cancer management: a multidisciplinary approach. CancerNetwork, UBM Medica LLC 2017 Dostupné na: http://www.cancernetwork.com/cancer-management
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.