aVLON9X1c Klinická onkologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Grell, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miloš Holánek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Polák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Eva Čechmanová (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Anna Kleinbauerová (pomocník)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (pomocník)
Hana Novotná (pomocník)
MUDr. Tereza Vafková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Čechmanová
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %), Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (43,00 %), Klinika radiační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (12,00 %), Klinika operační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (15,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLON9X1c/32: Po 22. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Út 23. 5. 7:30–12:30 PoslMala, St 24. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Čt 25. 5. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Pá 26. 5. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Po 29. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Út 30. 5. 7:30–12:30 PoslMala, St 31. 5. 8:00–13:00 A21/107, Čt 1. 6. 7:30–12:30 PoslMala, Pá 2. 6. 7:30–12:30 PoslMala
aVLON9X1c/33: Út 11. 4. 7:30–12:30 PoslMala, St 12. 4. 7:30–12:30 PoslMala, Čt 13. 4. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Pá 14. 4. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Po 17. 4. 7:30–12:30 PoslMala, Út 18. 4. 7:30–12:30 PoslMala, St 19. 4. 8:00–13:00 C15/308, Čt 20. 4. 7:30–12:30 PoslMala, Pá 21. 4. 7:30–12:30 PoslMala
aVLON9X1c/35: Po 22. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Út 23. 5. 7:30–12:30 PoslMala, St 24. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Čt 25. 5. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Pá 26. 5. 7:30–12:30 KDOnk N02105, Po 29. 5. 7:30–12:30 PoslMala, Út 30. 5. 7:30–12:30 PoslMala, St 31. 5. 8:00–13:00 A21/107, Čt 1. 6. 7:30–12:30 PoslMala, Pá 2. 6. 7:30–12:30 PoslMala
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLOT7X1c ORL - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou porozumět základům onkologie, osvojit si všechny znalosti a dovenosti, které jsou nutné, aby maligní onemocnění vůbec nevzniklo. Dále znalosti, které jsou nutné k tomu, aby maligní onemocnění, pokud již vznikne, bylo včas rozpoznáno neboli diagnostikováno a aby byl nemocný včak předán k odborné léčbě. Informace o léčbě jsou předkládány jen rámcové, nebot podrobné informace o léčbě musí znát jen specialisté, léčící tyto nemocné, zatímco rozpoznat onemconění musí umět všichni lékaři. Lékaři nespecializovaní na onkologii musí umět také poskytovat komplexní symptomatickou a paliativní péči a musí umět léčit komplikace, které způsobují maligní nemoci anebo léčba maligních nemocí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student:
- znát základy onkologie, osvojit si všechny znalosti a dovednosti, které jsou nutné, aby maligní onemocnění vůbec nevzniklo.
ovládat znalosti, které jsou nutné k tomu, aby maligní onemocnění, pokud již vznikne, bylo včas rozpoznáno neboli diagnostikováno a aby byl nemocný včas předán k odborné léčbě.
- umět také poskytovat komplexní symptomatickou a paliativní péči a musí umět léčit komplikace, které způsobují maligní nemoci anebo léčba maligních nemocí
Osnova
  • Vznik nádorů. Chemoterapie, bioterapie a hormonoterapie. Radioterapie. Morfologická a klinická klasifikace. Transplantace kostní dřeně. Psychologie onkologicky nemocných. Základní informace o nejčastějších tumorech: Karcinom prsu a gynekologické malignity. Karcinom plic. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Hematologické maligní choroby.
Literatura
Výukové metody
stáž na klinice
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Podrobné informace k organizaci předmětu a materiály k domácímu samostudiu jsou zveřejněny v interaktivní osnově v IS MUNI: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2021/aVLON9X1p/index.qwarp
Podmínkou pro možnost absolvovat cvičení z Klinické onkologie je nastudování prelearningu. Vyplnění testu v Odpovědnících je v podzimním semestru 2021 dobrovolné, test je cvičný. V jarním semestru 2022 již bude tento test vyžadován povinně pro možnost absolvovat praktickou stáž z klinické onkologie.

Semináře a praktická cvičení probíhají v Masarykově onkologickém ústavu, na Interní hemato-onkologické klinice FN Brno a Klinice dětské onkologie FN Brno.

Výuka ve dětské nemocnici začíná v 8:00, v seminární místnosti Kliniky dětské onkologie LF (její umístění je v rámci oddělení 23, pavilon "G", 2. NP).

Další možná literatura:

1. Sabesan S, Olver I, editors. Clinical Oncology for Medical Students. Sydney: Cancer Council Australia 2015. Dostupné na: http:wiki.cancer.org.au/oncologyformedicalstudents_mw/index.php?title=Clinical_Oncology_for_Medical_Students&oldid=1707, cited 2017 Feb 14]. Available from: http://wiki.cancer.org.au/oncologyformedicalstudents/Clinical_Oncology_for_Medical_Students

2. Haller D., Wagman L., Camphausen K. Cancer management: a multidisciplinary approach. CancerNetwork, UBM Medica LLC 2017 Dostupné na: http://www.cancernetwork.com/cancer-management
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.