aVLPG1022p Porodnictví a gynekologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (cvičící)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (cvičící)
MUDr. Karel Crha (cvičící)
MUDr. Michal Felsinger (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Meixnerová (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Ťápalová (cvičící)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPG0921c Porodnictví a gynekologie I-cv
Successfully passed subjects - pharmacology, surgery, diagnostic imaging, clinical introduction
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject Gynecology and obstetrics is to acquire the necessary and complex theoretical knowledge and practical skills in the field of prevention, diagnosis and treatment of diseases of female reproductive system. The content of the course provides students with an understanding, sufficient theoretical knowledge and basic practical skills in epidemiology, pathogenesis, diagnosis, therapy and prevention of the most important pathological conditions in gynecology and obstetrics. The course gives to its graduate’s sufficient overview in reproductive health issues, family planning, diagnosis and treatment of infertility and maternal care during pregnancy. The content of the course is determined by the syllabus and is clearly and specifically defined before the course begins and includes the theoretical and practical segment. Theoretical preparation includes lectures, thematic seminars, practical lessons and self-study. The learning outcomes of the graduate of the subject include, in particular, sufficient medical knowledge to supervise the pregnancy and delivery and to resolve most common gynecological diseases. Upon graduation, the student gets enough practical and theoretical information needed for medical decision making and can practice basic examination and treatment procedures in the field of gynecology and obstetrics. Students will also get a basic clinical view of gynecology and obstetrics. Student demonstrates their practical skills and performance using the "Procedure List" form (so-called logbook).
Výstupy z učení
After completing the subject Gynecology and obstetrics, the student will be able to: • Theoretically and practically perform gynecological and obstetrical examinations • Know all common diagnostic and therapeutic procedures in the field • Provide sufficient medical knowledge to monitor pregnancy and childbirth • Will be sufficiently educated in symptoms, diagnosis and treatment of gynecological diseases • Get enough practical and theoretical information about basic clinical decision making in the field
Osnova
  • Obstetrics Diagnosis of pregnancy Human pelvis, delivery ways, pelvic measurements Examination of a pregnant woman - external and internal obstetric examination Prenatal care Mechanism of human birth – cephalic presentation Abnormal presentation of the fetus - causes, diagnosis, birth mechanisms Breech presentation Multiple pregnancy and delivery of twins Hypertension in pregnancy - preeclampsia, eclampsia Trophoblastic diseases Fetal growth disorders - intrauterine growth retardation Premature birth - causes, clinical management Ectopic pregnancy - causes, symptoms, diagnosis, treatment Placenta preavia and placental abruption Diseases of puerperium, puerperal sepsis Peripartal uterine bleeding and its treatment Prenatal diagnostics Ultrasound in obstetrics Gynecology Gynecological examination Laparoscopy in gynecology - indication, execution Hysteroscopy - Indication and execution Menstrual cycle disorders - classification, diagnosis, dysfunctional uterine bleeding Gynecological inflammation - etiology, pathophysiology Endometritis, myometritis, perimetritis Pelvic inflammatory disease and pelveoperitonitis Sexually transmitted diseases Endometriosis genital and extragenital Sterility, infertility - causes, meaning, treatment Contraception Benign and malignant neoplasms of gynecological organs Pre-canceroses of gynecological organs Diagnosis and treatment in oncogynecology Breast cancer, pre-cancerosis of the breast Benign breast disease Urinary incontinence in women Chronic pelvic pain Assisted reproduction
Literatura
    doporučená literatura
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. Edited by D. Keith Edmonds. Eighth edition. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. xv, 852. ISBN 9780470654576. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
Výukové metody
Teaching takes place in three weekly blocks. Each block consists of five working days and includes teaching in inpatient and outpatient units within the Departments of Gynecology and Obstetrics. The courses lasts daily from 7 am to 1 pm and includes a propedeutical part and practical part each day, using patients medical reports. Every teaching day ends up with the clinical seminar leaded by the teacher and dedicated to one important topic within the field. Important parts of teaching methods are also practical demonstration of selected diagnostic and therapeutic techniques directly with patients or using simulators and daily presentation of clinical cases or up-to-date medical issues ended up with clinical discussion between the students and the teacher. The important part of the teaching process is to participate on at least one afternoon or weekend practice. The main purpose of such a practice is to increase the level of practical training, to allow students to experience the on-call clinical routine, to make a better on overview of the daily work of a young doctor in specialty training and last but not least to reduce the number of students in the study groups during the weekday morning classes. Afternoon lessons begin at 1 pm (right after the clinical seminar, which is common for both morning and afternoon classes) and lasts until 4 pm. The weekend practical classes are scheduled from 8 am to 11 am and always begin at the departments delivery rooms. The sign-up for afternoon and weekend practical lessons is necessary to do in advance using the is.muni.cz electronic system, maximum 4 students are allowed per each block.
Metody hodnocení
• Continuous discussions during internship, student presentations during seminars • Recording from practice - logbook • Interview (Colloquium) • Practical exam (demonstration of skills) • Continuous test-paper form • Final exam - combined form Daily evaluation – to receive the daily credit it is necessary to prove sufficient theoretical knowledge and practical demonstration of selected diagnostic and therapeutic procedures listed in the “Procedure list” (so-called logbook), which each student receives at the beginning of the course Final evaluation - presentation of a given clinical problem or selected diagnostic-therapeutic method with the participation of a teacher (maximum of 10 minutes per student). In particular, the teacher assesses the professional medical level of the topic, quality and form of the presentation and the student's speech competences. This evaluation can be replaced by the elaboration and presentation of a selected scientific clinical topic (original scientific work, review article or meta-analysis, case report).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Zahájení výuky v pondělí v 8:00 v posluchárně Porodnice/Bohunice. Studenti zapsaní na odpolední praxi v pondělí přijdou až na seminář a pokračují odpolední praxí. Na rozdělení do 5 skupin, které se provádí v pondělí ráno, se mohou domluvit s kolegy předem. Je nezbytné bílé lékařské oblečení – košile, kalhoty, případně plášť, přezůvky, zámek na šatní skříň, zřetelné označení studenta jmenovkou, učební texty (viz. doporučená literatura v is.muni.cz)!!! Ukončení výuky a závěrečné hodnocení probíhá vždy pátek 12:00 – 13:00. Pro udělení zápočtu je nutné splnit náplň stáží, splnit odpolední praxi a uspět v zápočtovém testu – správně odpovědět více než 50 % otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aVLPG1022p