aVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
3/6/0. 135. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (cvičící)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (cvičící)
MUDr. Karel Crha (cvičící)
MUDr. Michal Felsinger (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Meixnerová (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Ťápalová (cvičící)
MUDr. Eliška Gazárková (cvičící)
MUDr. Vendula Andonovová (cvičící)
MUDr. Libor Viktora (cvičící)
MUDr. Samuel Tvarožek (cvičící)
MUDr. Andrea Solárová (cvičící)
MUDr. Andrea Hledíková (cvičící)
MUDr. Soňa Ondrušová (cvičící)
MUDr. Emil Havránek (cvičící)
MUDr. Ingrid Sisková (cvičící)
MUDr. Tereza Blahovcová (cvičící)
MUDr. Matěj Anton (cvičící)
MUDr. Tereza Tůmová (cvičící)
MUDr. Eva Přibylová (cvičící)
MUDr. Tomáš Crha (cvičící)
MUDr. Anežka Šteflová (cvičící)
MUDr. Lucie Bánovská (cvičící)
MUDr. Aneta Rohlová (cvičící)
MUDr. Sabina Frydová (cvičící)
MUDr. Soňa Šimová (cvičící)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLPG9X1/30: Po 13. 9. 7:30–12:30 F37/449, 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/455, Út 14. 9. 7:30–12:30 F37/449, 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/457, St 15. 9. 9:00–14:00 F37/449, 9:00–14:00 F37/455, 9:00–14:00 F37/457, Čt 16. 9. 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/449, 7:30–12:30 F37/455, Pá 17. 9. 7:30–12:30 F37/449, 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/457, Po 20. 9. 7:30–12:30 GPK N03031, Út 21. 9. 7:30–12:30 GPK N03031, St 22. 9. 9:00–14:00 GPK N03031, Čt 23. 9. 7:30–12:30 GPK N03031, Pá 24. 9. 7:30–12:30 GPK N03031, Po 27. 9. 7:30–12:30 N03520, St 29. 9. 9:00–14:00 N03520, Čt 30. 9. 7:30–12:30 N03520, Pá 1. 10. 7:30–12:30 N03520
aVLPG9X1/31: Po 1. 11. 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/449, Út 2. 11. 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/449, St 3. 11. 9:00–14:00 F37/457, 9:00–14:00 F37/455, 9:00–14:00 F37/449, Čt 4. 11. 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/449, 7:30–12:30 F37/455, Pá 5. 11. 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/449, Po 8. 11. 7:30–12:30 GPK N03031, Út 9. 11. 7:30–12:30 GPK N03031, St 10. 11. 9:00–14:00 GPK N03031, Čt 11. 11. 7:30–12:30 GPK N03031, Pá 12. 11. 7:30–12:30 GPK N03031, Po 15. 11. 7:30–12:30 N03520, Út 16. 11. 7:30–12:30 N03520, Čt 18. 11. 7:30–12:30 N03520, Pá 19. 11. 7:30–12:30 N03520
aVLPG9X1/34: Po 4. 10. 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/449, Út 5. 10. 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/449, St 6. 10. 9:00–14:00 F37/455, 9:00–14:00 F37/457, 9:00–14:00 F37/449, Čt 7. 10. 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/455, 7:30–12:30 F37/449, Pá 8. 10. 7:30–12:30 F37/449, 7:30–12:30 F37/457, 7:30–12:30 F37/455, Po 11. 10. 7:30–12:30 N03520, Út 12. 10. 7:30–12:30 N03520, St 13. 10. 9:00–14:00 N03520, Čt 14. 10. 7:30–12:30 N03520, Pá 15. 10. 7:30–12:30 N03520, Po 18. 10. 7:30–12:30 GPK N03031, Út 19. 10. 7:30–12:30 GPK N03031, St 20. 10. 9:00–14:00 GPK N03031, Čt 21. 10. 7:30–12:30 GPK N03031, Pá 22. 10. 7:30–12:30 GPK N03031, ...
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv.
Successfully passed subjects - pharmacology, surgery, diagnostic imaging, clinical introduction
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject Gynecology and obstetrics is to acquire the necessary and complex theoretical knowledge and practical skills in the field of prevention, diagnosis and treatment of diseases of the female reproductive system. The content of the course and all the necessary information is here: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Výstupy z učení
After completing the subject Gynecology and obstetrics, the student will be able to: • Theoretically and practically perform gynecological and obstetrical examinations • Know all common diagnostic and therapeutic procedures in the field • Provide sufficient medical knowledge to monitor pregnancy and childbirth • Will be sufficiently educated in symptoms, diagnosis and treatment of gynecological diseases • Get enough practical and theoretical information about basic clinical decision making in the field
Osnova
  • Obstetrics Diagnosis of pregnancy Human pelvis, delivery ways, pelvic measurements Examination of a pregnant woman - external and internal obstetric examination Prenatal care Mechanism of human birth – cephalic presentation Abnormal presentation of the fetus - causes, diagnosis, birth mechanisms Breech presentation Multiple pregnancy and delivery of twins Hypertension in pregnancy - preeclampsia, eclampsia Trophoblastic diseases Fetal growth disorders - intrauterine growth retardation Premature birth - causes, clinical management Ectopic pregnancy - causes, symptoms, diagnosis, treatment Placenta preavia and placental abruption Diseases of puerperium, puerperal sepsis Peripartal uterine bleeding and its treatment Prenatal diagnostics Ultrasound in obstetrics Gynecology Gynecological examination Laparoscopy in gynecology - indication, execution Hysteroscopy - Indication and execution Menstrual cycle disorders - classification, diagnosis, dysfunctional uterine bleeding Gynecological inflammation - etiology, pathophysiology Endometritis, myometritis, perimetritis Pelvic inflammatory disease and pelveoperitonitis Sexually transmitted diseases Endometriosis genital and extragenital Sterility, infertility - causes, meaning, treatment Contraception Benign and malignant neoplasms of gynecological organs Pre-canceroses of gynecological organs Diagnosis and treatment in oncogynecology Breast cancer, pre-cancerosis of the breast Benign breast disease Urinary incontinence in women Chronic pelvic pain Assisted reproduction
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
  • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. Edited by D. Keith Edmonds. Eighth edition. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. xv, 852. ISBN 9780470654576. info
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • 1. Procházka M., Pilka R. a kol. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o., 2016, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
Výukové metody
Planned learning activities and teaching methods The content of the course and all the necessary organizational information is here: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Metody hodnocení
Assessment methods and criteria The content of the course and all the necessary organizational information is here: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
All the necessary organizational information is here: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.