aVLPI101 Palliative care in the intensive Care Unit

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 15. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Jana Djakow, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (cvičící), MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (zástupce)
MUDr. Tereza Prokopová (cvičící)
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. (cvičící), MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (zástupce)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10. 4. až Pá 28. 4. Čt 15:50–17:30 B11/234, Po 15. 5. až Pá 9. 6. Čt 15:50–17:30 B11/234
Předpoklady
aVLLP0633c Propedeutika III - cvičení || VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Understanding of principles of general palliative care in the ICU 2. Understanding of ethical principles and legal framework regarding end-of-life decisions 3. Knowledge and attidudes in the communication about goals of treatments 4. Principles of patient and family-centered care in the intensive care 5. How are the the intensive care experienced from the perspectives of different stakeholders? 5. Basic of management of patients not admitted to ICU
Osnova
  • 1. General palliative care in the ICU 2. End-of-life decisions – legal and ethical framework 3. Setting and communication about goals of treatments 4. Practical approach to limit organ support 5. Patient and family-centered care in the intensive care 6. End-of-life in the paediatric ICU 7. Management of patients not admitted to the ICU 8. Q&A
Výukové metody
Lectures, class discussion
Metody hodnocení
credits will be given upon post-class test and attendance (there are 2 unexcused absences allowed)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/aVLPI101