aVLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1.5/0. 22,5. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (90,00 %), Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (10,00 %)
Rozvrh
Pá 13:00–14:40 B22/116 aula
Předpoklady
aVLFY0321c Fyziologie I - cv. && aVLFY0321s Fyziologie I - sem. && aVLBC0321s Biochemie I - sem. && aVLBC0321c Biochemie I - cvičení && aVLBI0222p Biologie II - přednáška && aVLAN0222c Anatomie II - pitvy && aVLAN0222s Anatomie II - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This newly introduced subject focuses on overview exercising of substantial problems from the point of view of anatomist, embryologist, physiologist, pathological physiologist, pathologist, microbiologist, immunologist and finally, corresponding clinician. Using this approach we will conceptually approach closer to strategy of USMLE, Step 1.
Osnova
  • Stem cells, wound healing, regeneration in medicine Guarantor of topic: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. 1. Importance and perspectives od stem cells application in medicine I (2 hrs, , MUDr. Martin Pešl, Ph.D.; Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) 2. Importance and perspectives od stem cells application in medicine II (2 hrs, doc. Hampl) 3. Wound healing in dermatology (2 hrs, dr. Slonková) 4. Autologous and allogenic hematopoietic stem cells transplantation: introduction, contemporary indications and trends (2 hrs, prof. M. Krejčí) 5. Possibilities of using of cardiomyocytes produced by induced pluripotent stem cells of individual patient i medicine (1 hr, doc. Bébarová) Wound healing in surgery (1 hr, doc. Veverková) Metabolic bone diseases Guarantor of topic: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. 6. Osteoporosis, osteodystrophy, and osteomalacia: Bone state in patients with chronic renal failure: pathophysiological point of view (2 hrs, prof. A. Vašků) 7. Metabolism of calcium and phosphates (1 hr, doc. Babula) Laboratory diagnostics (Ca, phosphates, PTH, PTHrP, vitamin D, paraproteins) – 1 hr, doc. Babula) 8. Clinical example (woman aged 85, living alone with pathophysiological fracture history)- (1 hr, prof. A. Vašků) 9. Easter Molecularbiology concepts in oncogenesis Guarantor of topic: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. 10. Concept of „Read and Write“ genome and consequences of its application in oncology (prof. A.Vašků, 2 hrs) 11. Importance of epigenetics in oncology (prof. Slabý; 1.5 hr) 12. „Next generation sequencing“ in oncology (doc. Mráz, 2 hrs) 13. Importance of cytogenetics in hematological malignancies (doc. Ševčíková, 2 hrs) 14. EXAM TEST
Literatura
    doporučená literatura
  • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Color atlas of pathophysiology. 3rd edition. Stuttgart: Thieme, 2016. x, 438. ISBN 9783131165534. info
  • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matthew Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
Výukové metody
Education will be realised by interactive seminars, practicals and lections.
Metody hodnocení
Written test at the end of each semester.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The guarantors of each theme will form in cooperation with lectures e-learning material after each semester. They will also add further actual literature sources.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.