aVLVL9X64c Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3.2/0. 48. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Denisa Bakešová (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
MUDr. Monika Blažková (cvičící)
MUDr. Klára Bochníčková (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucie Ehrlichová (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hadrabová (cvičící)
MUDr. Martin Harazim, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Horňák (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavla Kavříková (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Štefan Konečný (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Křivánková (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Majerník (cvičící)
MUDr. Eva Maule (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Róbert Mazúr (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Barbora Packová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Karolina Poredská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Pospíšil (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
MUDr. Michal Šenkyřík (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
MUDr. Martin Štork, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
MUDr. Jitka Vaculová (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ľubomíra Zajdáková (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLVL9X64c/30: Po 5. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Út 6. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, St 7. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Čt 8. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Pá 9. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Po 12. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, Út 13. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, St 14. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, Čt 15. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, Pá 16. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190
aVLVL9X64c/31: Po 19. 9. 8:30–13:30 IHOK N14190, Út 20. 9. 8:30–13:30 IHOK N14190, St 21. 9. 8:30–13:30 IHOK N14190, Čt 22. 9. 8:30–13:30 IHOK N14190, Pá 23. 9. 8:30–13:30 IHOK N14190, Po 26. 9. 8:30–13:30 IGEK N15190, Út 27. 9. 8:30–13:30 IGEK N15190, Čt 29. 9. 8:30–13:30 IGEK N15190, Pá 30. 9. 8:30–13:30 IGEK N15190
aVLVL9X64c/34: Po 12. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Út 13. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, St 14. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Čt 15. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Pá 16. 12. 8:30–13:30 IHOK N14190, Po 19. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, Út 20. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, St 21. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, Čt 22. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190, Pá 23. 12. 8:30–13:30 IGEK N15190
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu - = bloku IV. stáží vnitřního lékařství jsou porozuměním učení gastroenterologie v průběhu stáží na Intergní gastroenterologické klinikce a porozumění učení hematologie v průběhu stáží na Interní hematoonkologické klinice. Studenti by měli v průběhu stáží získat znalosti a praktické dovednosti pro diagnostiku a léčbu těchto nemocí.
Výstupy z učení
Studenti budou znát příznaky, subjektivní potíže a klinické a laboratorní nálezy typické pro jednotlivé probírané nemoci, aby je v klinické praxi u svých pacientů neprošvihli. V praxi vidíme, že pacienti přichází mnohdy s velmi pozdě rozpoznanými pokročilými chorobami na naše pracoviště k léčbě. A proto výstupem z výuky by měly být teoreticky takové znalosti studentů, aby tyto choroby u svým budoucích pacientů nepřehlédli, ale aby včas stanovili diagnózu a poslali nemocné osoby k léčbě.
Osnova
 • Obecné informace ke stáži bloku IV. vnitřního lékařství na Interní hematologické a onkologické klinice v Brně Bohunicích

  Blok IV. interny začíná seminářem na Interní hematologické a onkologické klinice v 8 hodin 30 minut. Zásadní pro studenty je, projít si vždy před vlastní stáží téma semináře v doporučených učebnicích: Hematologie, pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. Skriptum masarykovy univerzity 2017 306 s. Toto skriptum obsahuje i otázky k závěrčnému multiple choice testu. K dispozici jsou i předchozí učebnice vydané pro potřeby výuky: Speciální onkologie Galén 2010 a Obecná onkologie Galén 2011 nebo odpovídající kapitoly v učebnici interny vydané prof. Součkem. Seminář slouží k upřesňování a ujasňování informací a doplňování informací, které student získal z učebnice a ze studia předchozích předmětů, hlavně farmakologie a patologie. Semináře by měly studenty stimulovat k nacházení souvislostí s informacemi podávanými v jiných předmětech LF a k získání recentních informací. Podmínkou, aby seminář splnil svůj edukační cíl, je předchozí pročtení odpovídající kapitoly v učebnici, aby vyučující mohl navazovat na základní znalosti studentům. Pět seminárních témat je uvedeno níže.

  Studenti dostanou přidělená odborná témata, k nim vypracují vlastní referáty a ty pak diskutují s vyučujícími.

  Po semináři jsou studenti rozděleni do několika skupinek a vyučující jim na konkrétních pacientech demonstrují klinické a laboratorní projevy krevních nemocí. Pro tuto praktickou část výuky je třeba mít bílé pláště.

  Pro získání zápočtu je třeba nejen fyzické přítomnosti na stáži, ale také uchování v paměti základních informací, s nimiž jsou studenti v průběhu stáží seznamováni. Proto podmínkou udělení zápočtu je dosažení nejméně 14 správných odpovědí z 20 otázek v testu. Test studenti dělají v počítačové učebně poslední den stáže. Výsledky testu se přenášejí do IS MUNI. Při nesplnění testu má student možnost test celkem 3x opakovat. Pokud jej ani napotřetí nesplní, tak následuje pohovor s vyučujícími, kteří vedou semináře. Při tomto pohovoru musí student učitele přesvědčit, že si odnáší ze seminářů základní znalosti nutné k tomu, aby u nemocného nepřehlédl některou z nemocí, které jsou na semináři probírány.

  1 Téma semináře: maligní lymfoproliferace a monoklonální gamapatie
  1.1 Ne-Hodgkinovy lymfomy
  Histologická klasifikace lymfomů, dělení lymfomů z hlediska míry agresivity. Diferenciálně diagnostický postup při nálezu jednoznačně zvětšené uzliny. Klinická stadia maligních lymfomů. Charakteristika základních nosologických jednotek ze skupiny nehodgkinských lymfomů: folikulární lymfom, MALT lymfomy, mantle cell lymfom, difúzní velkobuněčný B-lymfom, Burtkittův lymfom, lymfoblastický lymfom, kožní T lymfomy, periferní T lymfom. Lymfomy spjaté s imunodeficiencemi. Léčebné postupy a cíle léčby u nízce agresivních, agresivních a vysoce agresivních lymfomů. Příznaky při intratorakální či intraabdominální lymfadenopatii, syndrom horní duté žíly, příznaky při primárně extranodálním ložisku lymfomu. Definice tzv. B-symptomů, 1.2 Hodgkinům lymfom
  Klinické příznaky, vyšetření, cíle léčby, léčebné postupy. Syndrom akutní lýzy tumoru, patofyziologie, prevence, léčba. Pozdní komplikace léčby lymfomů a jejich předcházení (zvl. sterilita)

  1.3 Chronická B-lymfocytární leukémie a vlasatobuněčná leukémie
  Klinické projevy, postupy pro stanovení diagnózy. Vliv uvedených nemocí na imunitu a na incidenci autoimunitních komplikací. Patognomické a charakteristické nálezy při laboratorním vyšetření. Základní prognostické faktory (cytogenetika, mutační status imunoglobulinového řetězce a další).

  1.4 Monoklonální gamapatie
  Monoklonální gamapatie nejistého významu (MGUS), solitární a mnohočetný myelom, AL-amyloidóza (amyloidóza z lehkých řetězců) a neamyloidová depozita lehkých řetězců, Waldenströmova makroglobulinémie. Klinické příznaky z oblasti skeletu, ledvin, nervů, kůže, vliv monoklonální gamapatie na hemostázu, patofyziologie poškození organismu monoklonálním imunoglobulinem, hyperviskozita, patofyziologie osteolýzy a možnosti její inhibice, indikace plazmaferézy. Základní vyšetření pro stanovení diagnózy uvedených nemocí. Diferenciální diagnostický postup při nálezu patologické fraktury obratle nejasné etiologie. Léčebné postupy protinádorové léčby, léčebné postupy při nálezu patologické fraktury anebo velkého ložiska osteolýzy v nosném skeletu. Patofyziologie vzniku AL-amyloidových a neamyloidových depozit, klinické příznaky, diagnostika, léčba a prognóza. Projevy amyloidózy v oblasti hlavy a krku, v oblasti hrudníku a v břišních orgánech.

  2 Téma semináře: anémie a trombocytopenie

  2.1 Anémie
  Definice anémie, morfologická klasifikace, patofyziologická klasifikace. Fyziologické hodnoty červeného krevního obrazu v závislosti na věku a pohlaví.

  Morfologické parametry červeného KO: MCV, MCH, MCHC, RDW, retikulocyty.

  Interpretace hodnot červeného KO v klinické praxi. Rozdělení anémií podle MCV: normocytární, mikrocytární, makrocytární. Diferenciální diagnostika normocytární, mikrocytární a makrocytární anémie.

  Zásady léčby anemie substitucí erytrocytů, indikace pro podání erytrocytární masy.

  V rámci semináře jsou probírány následující nosologické jednotky: sideropenická anémie, anémie chronických onemocnění (ACD), diferenciální diagnostika sideropenické anémie a anémie chronických chorob. Megaloblastové anémie. Perniciozní anémie. Aplastické anémie. Diferenciální diagnostika pancytopenie. Hemolytické anémie, laboratorní známky hemolýzy, intravaskulární a extravaskulární hemolýza. Diferenciální diagnostika korpuskulární a extrakorpuskulární hemolytické anémie, hereditární sférocytóza, hemoglobinopatie, thalassémie. Autoimunitní hemolytická anémie s tepelnými a chladovými protilátkami. Mikroangiopatická hemolytická anémie (MAHA): TTP, HUS, syndrom HELLP. Akutní posthemoragická anémie.

  2.2 Trombocytopenie a trombocytopatie
  Porucha produkce trombocytů. Amegakaryocytární formy trombocytopenie: aplastická anemie , Fanconi anemie, skupina hereditárních trombocytopenií, destičková forma morbus von Willebrand. Megakaryocytární formy trombocytopenie. Zvýšená destrukce či ztráty trombocytů při imunní trombocytopenie, potransfuzní purpura, poléková trombocytopenie. Myelodysplastický syndrom, megaloblastová anemie s trombocytopenií, infiltrace kostní dřeně jiným onemocněním s následkem trombocytopenie. Mikroangiopatická hemolytická anemie. Trombotická trombocytopanická purpura (TTP), hemolyticko urenmický syndrom (HUS). Konzumpční koagulopatie lokalizované (Kassabach Merrit), konzumpční koagulopatie generalizované - syndrom diseminované intravenozní koagulopatie (DIK), Heparinem indukovaná trombocytopenie- HIT I a II. Trombocytopatie, stanovení diagnózy trombocytopatie. Trombocytopatie získané a vrozené.

  3.Téma semináře: myelodysplastické syndromy, akutní a chronické leukémie, myeloproliferativní nemoci

  3.1 Myelodysplastický syndrom
  Stanovení diagnózy, léčba a prognóza. Indikace substituce trombocytů a erytrocytů.

  3.2 Akutní myeloidní leukémie a akutní lymfoblastická leukémie
  Nález v periferním krevním obraze, nález v kostní dřeni, biochemické a reologické změny související s leukémií. Symptomy nemoci, principy léčby, léčba s kurativním cílem, léčba s paliativním cílem, role transplantace kostní dřeně. Rozlišení myeloblastické a lymfoblastické leukemie. Význam neutropenie pro rizikovost infekčních komplikací, stratifikace neutropenie, tzv. febrilní neutropenie. Akutní promyelocytární leukémie. Vliv této formy leukémie na hemostázu, léčba. Diagnostika diseminované intravaskulární koagulace.

  3.2 Myeloproliferativní nemoci
  Chronická myeloidní leukémie, pravá polycytémie, esenciální trombocytémie, primární myelofibróza a diferenciální diagnostika chorob způsobujících hypereozinofilii, mastocytózy. Vliv zvýšeného počtu leukocytů anebo erytrocytů na reologické vlastnosti krve, diferenciální diagnóza splenomegalie obecně, trombóza a krvácení u myeloproliferací, principy léčby – vývoj léčebných postupů od nespecifické léčby cytostatiky po cílenou léčbu. Ph chromosom jako prototyp onkogenní transformace a tyrozinkinázové inhibitory jako prototyp moderní léčby v onkologii. Janusova kináza JAK2 a její mutace u polycytémie vera a esenciální trombocytémie.

  4 Téma semináře: poruchy hemostázy

  4.1 Vrozené a získané krvácivé stavy
  Krevní srážení, hodnocení výsledků hemokoagulačního vyšetření. Vrozené koagulopatie, hemofilie, projevy a léčba. Diferenciální diagnostika koagulopatie; rizika krvácení do jednotlivých orgánů; prevence krvácení při zákrocích. Získané koagulopatie při chorobách jater, ledvin, při monoklonálních gamapatiích, specifické inhibitory koagulace.

  4.2 Trombofilní stavy
  Rizikové faktory – získané, vrozené, klasifikace rizika hyperkoagulace. Vyšetřovací postupy k průkazu hyperkoagulace. Vrozené hyperkoagulační poruchy. Získané hyperkoagulační poruchy při maligních chorobách, vlivem léků se steroidní strukturou a vlivem dalších nemocí. Prevence trombembolismu u osob s trombofilním stavem. Antifosfolipidový syndrom. Prevence trombembolismu u osob s trombofilním stavem. Antikoagulační léčba, hepariny, warfarin, nové antikoagulační léky. Léčba krvácení při předávkování heparin a warfarinem. Léčba krvácení při podání nových antikoagulačních léčiv (inhibotory FIIa a FXa).

  5 Téma semináře: transplantace krvetvorných buněk a podpůrná léčba

  5.1 Transplantace krvetvorných buněk a podpůrná léčba
  Autologní versus alogenní transplantace, dárce příbuzný versus nepříbuzný, kostní dřeň versus periferní kmenové buňky. Principy, léčebný mechanismus autologní a alogenní transplantace krvetvorných buněk. Základní typy komplikací (krvácivé, infekční, myelosuprese, mukositis, imunosuprese a reakce štěpu proti hostiteli, toxicita léčby) . Oportunní infekce: herpetické viry, povrchové a hluboké mykotické infekce (kandidóza, aspergilóza), moderní diagnostika a terapie. Pneumocystis jirovecii. Principy ošetřování pacienta po transplantaci, výživa pacientů v závažné neutropenii.

  5.2 Vybraná témata z podpůrné léčby: sepse, septický šok a febrilní neutropenie
  Sepse a septický šok. Léčba oběhového selhání při sepsi. Léčba infekce při sepsi. Rychlost a objem hydratace, volba antibiotik dle míry rizika, léčba hypotenze při sepsi a septického šoku. Nitrožilní aplikace – flexily, kanylace velkých žil, podklíčkové, jugulární a femorální žíly, Hickmanův katetr. Komplikace při jejich zavádění a komplikace pozdní (trombózy infekce, dislokace, mechanické poruchy). Porty, jejich zavádění a ošetřování

  5.3 Vybraná témata z podpůrné léčby: léčba bolesti
  Základní farmakologie opioidních a neopioidních analgetik. Z opioidních analgetik základní znalosti jak použít slabé opioidy (tramadol), silné opioidy (morfin, fentanyl, buprenorfin, oxycontin). Způsoby aplikace, dávkování, žádoucí a nežádoucí účinky, podávání při renální insuficienci. Základní znalosti všech zásadních informací, které potřebuje lékař pro předpis léčby a správné informování pacienta o žádoucích a nežádoucích účincích léčby.
Literatura
  neurčeno
 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2008, 390 s.,x. ISBN 9788024725024. info
 • DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007, 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve 14.denní blocích. Účast na stážích je povinná. Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného, postupně na všech specializovaných odděleních kliniky. Součástí výuky jsou odborné semináře.
Metody hodnocení
zápočet pokud student uspěje v testu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.