aZLBI0121c Biologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fojtík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Gudernová (cvičící)
Mgr. Pavla Havlíčková (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tatiana Kováčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Marková (cvičící)
Mgr. Markéta Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Palušová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Valčíková (cvičící)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (cvičící)
Gretsen Velezmoro Jauregui, M.Sc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aZLBI0121c/40: Po 8:00–9:40 B07/214
aZLBI0121c/41: Po 9:00–10:40 B07/205b
Předpoklady
Knowledge of high-school biology on the level of Overview of High School Biology (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_ENG.qwarp) or similar is required.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si práce se světelným mikroskopem při pozorování prokaryotických i eukaryotických buněk a různých buněčných struktur a procesů
- porozumění metodám hodnocení rizika monogenních dědičných onemocnění s autozomální dědičností u pacientů na základě rodinné anamnézy
Výstupy z učení
After completing the course the student will be able to:
- operate the light microscope
- perform some of the basic cytochemical staining techniques in observation of bacterial and human cells
- explain the basic principles and use of electron microscopy
- describe the basic techniques and applications of tissue and cell cultures
- deduce the impact of selected DNA mutations on the primary structure of proteins
- explain the methodology of assembling and examining the karyotype and its use, and to evaluate basic numerical and structural aberrations in assigned human karyotypes
- evaluate the risk of numerical and structural aberrations resulting from meiotic non-disjunctions and chromosomal translocations
- evaluate the risk of monogenic hereditary diseases with autosomal inheritance in patients based on assigned family anamneses of the diseases
Osnova
 • Week 1: Instructions. Non-cellular organisms and infectious agents
 • Week 2: Prokaryotic cells and their medical significance
 • Week 3: Microscopic observation of eukaryotic cells
 • Week 4: In vitro culture of human cells - significance for medical research
 • Week 5: Plasma membrane - osmosis, cell fusion
 • Week 6: Principles of electron microscopy, cellular ultrastructure
 • Week 7: DNA structure and replication. Control test 1 (knowledge of the weeks 1 to 6 - lectures, practices)
 • Week 8: Transcription and translation
 • Week 9: Methods of cell cycle studying
 • Week 10: Mitosis observation under light microscope
 • Week 11: Biological significance of meiosis - gametogenesis
 • Week 12: Human karyotype and chromosomal abnormalities
 • Week 13: substitution practices
 • Week 14: Genetic disorders - autosomal inheritance Control test 2 (knowledge of the weeks 7 to 13 - lectures, practices)
Literatura
  povinná literatura
 • Actual protocols for practices are provided in electronic form in the Information System of the Masaryk University (IS): Study Materials of the course aZLBI0121c
Výukové metody
laboratory practice, class discussion
Metody hodnocení
Practical classes are mandatory.
Requirements for course completion: full attendance in the practices (1 absence, excused or unexcused, is allowed); all protocols completed (also for missed lessons) and checked and signed by appropriate teachers; successfully passed 2 written control tests during the semester (20 questions each, 4 possibilities, 1 answer correct, student need to reach at least 12 points out of 20 in each test). In case you do not pass one of the control tests and its re-sit, you have to pass the final test (so-called Credit test) based on knowledge of the entire semester lectures and practices. The test comprises of 20 questions: 10 test questions (multiple answers can be correct, negative marking is obtained for incorrect answers) + 10 given terms for written explanation. At least 10 points out of 20 are needed to pass.
In case of student’s late arrival to the practice or poor activity at the practice, student is required to write an essay in the length of 2 pages on a given topic. Same for the case of 2nd and any additional absence in practices (excused or unexcused). Find the instructions for essay writing in the Course-related instructions in the IS, bring the essay printed to the teacher who specified the topic and be ready to answer the teacher's questions regarding the topic.
In case of 3 absences, (or more than 3 absences all excused by the Office for Studies within 5 days from the beginning of the absence and introduced to the Information System), it is addressed individually and course-unit credit is awarded only after the proof of the student's knowledge of the entire semester topics (Credit test, see above).
In case of 4 or more unexcused absences, course-unit credit is not awarded.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/aZLBI0121c/index.qwarp
What to bring to each practice: printed protocol for the respective practice, your own writing materials. Download the protocol for each practice from the Study materials in the IS, and study it in advance. Lab shoes, lab coats and disposable gloves are not required, but for the tasks with staning lab coats are recommended.
Substitution of practices: In exceptional cases (illness, appointment at the doctor’s or foreign policy, 1 or 2 times per semester as maximum) student can arrange a substitution with another group. To arrange a substitution, write an e-mail to the contact person of the course at least 24 hours before your planned substitution and specify the group (date and time) you would like to attend instead. Substitution is only possible on the same teaching week. When the capacity of the group you intended to substitute with is fully used, the substitution does not need to be aproved. Repeated substitution with other groups is not allowed.
Complete Biology instructions to be found at the following link: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/aZLBI0121c/op/Biology_practices_instructions.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.