aZLCH0732p Chirurgie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kříž (přednášející)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Mojmír Přívara (přednášející)
MUDr. Petr Roubal, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Suchomelová (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Šilhart (přednášející)
MUDr. Roman Švehlák (přednášející)
MUDr. Richard Veselý (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Hanslík (cvičící)
MUDr. PharmDr. Martin Potrusil (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Kučerová
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (10,00 %), Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (20,00 %), Klinika operační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie - Lékařská fakulta (10,00 %)
Rozvrh
Pá 23. 9. 14:00–15:40 STK N03901, Pá 30. 9. 14:00–15:40 STK N03901, Pá 7. 10. 14:00–15:40 STK N03901, Pá 14. 10. 14:00–15:40 STK N03901, Pá 21. 10. 14:00–15:40 STK N03901, Pá 4. 11. 14:00–15:40 STK N03901
Předpoklady
aZLCH0631c Chirurgie I - cvičení && aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ( aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. || aZLKED061p Konz.ZL II-Endod I-před )&& aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && aZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about head, neck, thoracic (mediastinum, lungs) and abdominal (stomach, duodenum, small intestine, colon, rectum, pancreas, liver, billiary system, abdominal wall hernia) surgery - incidence rate, etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.
Výstupy z učení
After passing the three-semester subject the student will:
- know anatomy of head, neck and chest, including topographic anatomy.
- know the diseases in the individual areas and to diagnose them.
- know the traumatology issues in this area.
- be capable of differential diagnosis of diseases in the three areas and knowledge of the treatment of these diseases.
- be able to handle theoretically the bleeding in the head and neck areas, to know the basics of tissue suturing and the basics of anesthesia.
- be aware of general surgery in its whole entirety
Osnova
  • Head and neck surgery
  • Surgery of the breast, trauma of the chest wall
  • Lung surgery, mediastinum, oesophagus
  • Hernias of the abdomen, diaphragm
  • Surgery of the spleen and pancreas
  • Stomach, duodenum, intestinal surgery
  • Colon, rectum and anus
Literatura
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for examination in surgery at the end of the 8th term.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Přednášky z chirurgie jsou společné s oborem všeobecné lékařství (4 ročník)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.