aZLCH0833p Chirurgie III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Petra Kocourková (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kříž (přednášející)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Mojmír Přívara (přednášející)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Suchomelová (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Šilhart (přednášející)
MUDr. Richard Veselý (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 21. 2. 13:30–15:10 I.CHK N01001, Pá 28. 2. 13:30–15:10 I.CHK N01001, Pá 6. 3. 13:30–15:10 I.CHK N01001, Pá 13. 3. 13:30–15:10 I.CHK N01001, Pá 20. 3. 13:30–15:10 I.CHK N01001, Pá 27. 3. 13:30–15:10 I.CHK N01001, Pá 3. 4. 13:30–15:10 I.CHK N01001
Předpoklady
aZLCH0732c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about acute abdomen, vascular surgery and complete traumatology - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.
Výstupy z učení
After passing the three-semester subject the student will:
- know anatomy of head, neck and chest, including topographic anatomy.
- know the diseases in the individual areas and to diagnose them.
- know the traumatology issues in this area.
- be capable of differential diagnosis of diseases in the three areas and knowledge of the treatment of these diseases.
- be able to handle theoretically the bleeding in the head and neck areas, to know the basics of tissue suturing and the basics of anesthesia.
- be aware of general surgery in its whole entirety
Osnova
  • Acute abdomen I
  • Acute abdomen II
  • Cardiovascular surgery I
  • Cardiovascular surgery II
  • Traumatology I-IV
Literatura
  • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001. 224 s. ISBN 8085912449. info
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
The lectures from surgery are not classified. The 8th semester is terminated by the exam from surgery, which consists of 2 parts: practical(clinical investigation of the patient, case history, patients record, patients case) and the theoretical part.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.