aZLFA0621p Farmakologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Mgr. Martin Brož (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Nebeská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 28. 2. 14:00–15:40 A19/231, Čt 7. 3. 14:00–15:40 A19/231, Čt 14. 3. 14:00–15:40 A19/231, Čt 21. 3. 14:00–15:40 A19/231, Čt 28. 3. 14:00–15:40 A19/231, Čt 4. 4. 14:00–15:40 A19/231, Čt 11. 4. 14:00–15:40 A19/231, Čt 18. 4. 14:00–15:40 A19/231
Předpoklady
aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLCP051c Chirurgická propedeutika -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course student should be able to understand integration in the field of biomedical sciences such as chemistry, physiology, molecular biology, pathology and pathological physiology clarifying mechanisms of xenobiotic (including drugs) effects and under which conditions they and their combinations may elicit therapeutic, adverse, and toxic effects, and what is the relation to the dose given, administration route, status of the organism (differences in pediatrics and geriatrics). They will be familiar with the requirements of "Good Clinical Practice" for development of new drugs, and duties of physicians in cooperation with the pharmaceutical industry and principles of pharmacovigilance.
Výstupy z učení
At the end of the course student will be able:
- to understand integration in the field of biomedical sciences such as chemistry, physiology, molecular biology, pathology and pathological physiology clarifying mechanisms of xenobiotic (including drugs) effects and under which conditions they and their combinations may elicit therapeutic, adverse, and toxic effects, and what is the relation to the dose given, administration route, status of the organism (differences in pediatrics and geriatrics).
- be familiar with the requirements of "Good Clinical Practice" for development of new drugs, and duties of physicians in cooperation with the pharmaceutical industry and principles of pharmacovigilance.
Osnova
 • LECTURES • Spring semester 2019 • • • 1st week • Historical aspects of pharmacology. Pharmacology — definitions, terminology, subspecializations. The active substance, pharmacon - drug. Effective pharmacotherapy. • • 2nd week • Mechanisms of drug action, non-specific, specific. Receptor and binding sites subtypes, autoreceptors, heteroreceptors, their function. • • 3rd week • Basic principles of Pharmacokinetics. Drug absorption, distribution, metabolism and elimination. Changes of drug effects after the repeated administration. • • 4th week • Drug interactions. Assessment of the seriousness of drug interactions. • • 5th week • Adverse drug effects. Physiological and pathological factors influencing drug effects. Influence of concomitant diseases on drug effect, polypragmasia. • • 6th week • Specificities of pharmacotherapy in pediatric population. • • 7th week • Specificities of pharmacotherapy in elderly. • • 8th week • General principles of drug poisoning, specific antidotes and their mechanisms of action.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-621-zivotni-cyklus-leciv-klinicke-hodnoceni-a-registrace-lecivych-pripravku-farmakovigilance-a-stanovovani-cen-a-uhrad-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-649-zaklady-farmakoekonomiky.html
  doporučená literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • http://portal.med.muni.cz/article-491-practicals-in-pharmacology.html
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
  neurčeno
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
According to schedule given students are expected to attend lectures read by habilitated pharmacology teacher.
Metody hodnocení
There is no testing of knowledge in this part of study as students are expected to continue pharmacological course in the subsequent semester.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:
V jarním semestru je předmět ukončen zápočtem. Požadavky k získání zápočtu - viz ZLFA0621c.
Po získání zápočtu studenti přechází do pokračující výuky v dalším semestru bez povinnosti ověření znalostí v tomto semestru.
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:
denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05-4949 3070.
Information for the students studying in English:


In spring semester is subject of the terminated credit. Requirements for obtaining credit - see ZLFA0621c.
There is no testing of knowledge in this part of study as students are expected to continue pharmacological course in the subsequent semester.
Office hours of the secretariat of the Department of Pharmacology, Faculty of medicine, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:
daily 13.00 - 14.00 pm, tel.: 05-4949 3070.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.