aZLIP061c Interní propedeutika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucie Ehrlichová (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Štefan Konečný (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Křivánková (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Majerník (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Maule (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Barbora Packová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Karel Starý (cvičící)
Alena Stodůlková (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Martin Štork, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 3. 5. 7:30–12:30 IKK N13191a, Út 4. 5. 7:30–12:30 IKK N13191a, St 5. 5. 7:30–12:30 IKK N13191a, Čt 6. 5. 7:30–12:30 IKK N13191a, Pá 7. 5. 7:30–12:30 IKK N13191a
Předpoklady
( aZLBC0422s Biochemie II seminář || aZLBC041s Biochemie II seminář ) && aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv.
Fulfil the prerequisites, examination of   anatomy, physiology, and biochemistry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After the completion of practicals the student will be able to take a complete history of patients perform a general objektive physical examination of patients known laboratory and othe diagnostic tests in individual diseases
Výstupy z učení
After passing the three-semester subject the student will:
• - know anatomy of head, neck and chest, including topographic anatomy.
• - know the diseases in the individual areas and to diagnose them.
• - know the traumatology issues in this area.
• - be capable of differential diagnosis of diseases in the three areas and knowledge of the treatment of these diseases.
• - be able to handle theoretically the bleeding in the head and neck areas, to know the basics of tissue suturing and the basics of anesthesia.
• - be aware of general surgery in its whole entirety
Osnova
 • The study will be organized in classes in the Medical Clinics. General history
 • Special history according and clinical examination of the lung diseases
 • Special history and clinical examination of the heart diseases
 • Special history and clinical examination of the renal diseases
 • Special history and clinical examination of the gastrointestinal and hepatic diseases
 • Special history and clinical examination of the endocrine diseases
 • Special history and clinical examination of the hematological diseases
 • Special history and clinical examination of the peripheral arteries and veins diseases
 • Special history according to rheumatic and immunological diseases
Literatura
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
Výukové metody
The practicals are taking place in various clinical departments, the attendance is obligatory. The education is aimed at practical exercise. The konowledge of theory acquired dutiny the lectures are requested.
Metody hodnocení
The credit is given for an aktive approach to the discussed probléme. The final evaluation is oral exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. Probíhá formou seminářů, přednášek a také u lůžka nemocného. Proto nutný bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělen za aktivní účast, předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.