aZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6 - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Marta Casková (pomocník)
Bohdana Furiková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 6. 1. 13:30–15:30 KPL N02029, Út 7. 1. 13:30–15:30 KPL N02029, St 8. 1. 13:30–15:30 KPL N02029, Čt 9. 1. 13:30–15:30 KPL N02029, Pá 10. 1. 13:30–15:30 KPL N02029
Předpoklady
( aZLIP061p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && aZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. && aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na oblast pracovního lékařství, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Studenti se seznámí s expozicí faktorům pracovního prostředí v různých odvětvích ekonomické činnosti (včetně zdravotnictví a stomatologie), s jejich sledováním,hodnocením a s následnými zdravotními riziky. Získají informace o nejčastějších typech poškození zdraví z práce – nemocech z povolání, pracovních úrazech, ohrožení nemocí z povolání, nemocech souvisejících s prací. Seznámí se s diagnostikou, léčbou a prevencí vybraných nemocí z povolání. Zorientují se v právní problematice oboru (seznam nemocí z povolání, hlášení, sociálně právní důsledky uznání nemoci z povolání). Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen: - Posoudit a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi pracovní činností, faktory v pracovním prostředí a zdravotními riziky. - Aplikovat získané znalosti a dovednosti z pracovního lékařství do praxe - při ochraně zdraví při práci, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, provádění preventivních prohlídek u pracovníků v riziku, v prevenci nemocí z povolání. - Interpretovat výsledky základních objektivizačních vyšetřovacích metod (RTG, spirometrie, audiometrie, EMG, kožní a alergologické testy) ve vztahu ke kriteriím profesionality onemocnění.
Osnova
  • Faktory pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví pracovníků. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úraz, legislativa, povinnosti lékaře, NZP, seznam NZP, hlášení, odškodňování. Pracovně lékařská péče, role lékaře, preventivní prohlídky pracovníků, monitoring pracovního prostředí. Účinky chemických látek na organismus - přehled. Intoxikace – přehled nox, diagnostika, první pomoc, terapie, antidota. Kožní nemoci z povolání. Přenosné a parazitární nemoci z povolání. Účinky ionizujícího záření, akutní nemoc z ozáření, léčba, péče o pacienta. Karcinogeny v pracovním prostředí, zhoubná onemocnění jako NZP. Pneumokoniózy. Profesionální alergická respirační a kožní onemocnění. Profesionální průduškové astma - definice, noxy, diagnostika, léčba. Profesionální alergická rinitida. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, přehled nemocí způsobených vibracemi, přetěžováním končetin, hlukem.
Literatura
    doporučená literatura
  • Brhel P., Manoušková M., Hrnčíř E., Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, 1. vydání, Brno, NCO NZO, 2005, 338 s., ISBN 80-7013-414-3
  • Pelclová D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2014, 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3.
  • BRHEL, Petr a Viera VALKOVÁ. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno: Masarykova Universita, 1997. 40 s. ISBN 80-210-1559-4. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení.
Metody hodnocení
Požadována je 100% účast. Zakončení výuky formou diskuse v hodině.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Kontaktní osoba: as.prim.MUDr. Petr Malenka, Ph.D. E-mail: petr.malenka(zavináč)fnusa.cz, tel. 543182891 nebo 543182897. Pracoviště: Klinika pracovního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně-POZOR - detašované pracoviště Brno, Výstavní 17. Výuková místnost v 1. patře budovy. Sekretariát kliniky ve 2. patře budovy. Výuka probíhá od 7:30 do 12:20 hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/aZLVL7X66