F1CD2_12 Cvičení diplomantů II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PharmDr. Marie Čulenová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ivana Daňková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Markéta Gazdová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Emil Švajdlenka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Veronika Vaverková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Navázující na Cvičení diplomantů 1, orientace v používaných technikách, práce v organické a analytické laboratoři podle pokynů školitele.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení k diplomové práci má za cíl systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci. Pomoci mu orientovat se v problematice a vyvarovat se začátečnických chyb.
Naučí se volit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu a přitom postupovat v duchu publikační etiky.
Studenti se rovněž seznámí se zásadami správné prezentace diplomové práce při obhajobě se záměrem na jejich širší uplatnění v praxi.
Výstupy z učení
Samostatná práce na daném tématu, konzultace s vyučujícím, schopnost kriticky analyzovat výsledky, schopnost provádět literární rešerši.
Osnova
  • 1. Studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Samostatná práce. 7. Zpracování výsledků. 8. Diskuse k výsledkům. 9. Závěry.
Informace učitele
Konzultovat s vedoucím diplomové práce své poznatky a postupy ve vypracování.
Přistoupit k diplomové práci jako ke zpracování odborné práce.
Naučít se zpracovat diplomovou práci s využitím projektu, který si sám připraví.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.