F1CD2_16 Cvičení diplomantů II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helma, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Nejezchlebová (cvičící)
Mgr. Marek Petr, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Soldánová (cvičící)
Garance
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení k diplomové práci má za cíl systematicky vést studenta při vypracování vysokoškolské kvalifikační práce = diplomové práce. Pomoci mu orientovat se ve vědecké problematice.
Student se naučí volit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu a přitom postupovat v duchu publikační etiky.
Studenti se rovněž seznámí se zásadami správné prezentace diplomové práce při obhajobě se záměrem na jejich širší uplatnění v praxi.
Osnova
  • 1. Studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Samostatná práce. 7. Zpracování výsledků. 8. Diskuse k výsledkům. 9. Závěry.
Informace učitele
Konzultovat s vedoucím diplomové práce své poznatky a postupy ve vypracování.
Přistoupit k diplomové práci jako ke zpracování odborné práce.
Naučít se zpracovat diplomovou práci s využitím projektu, který si sám připraví.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.