FACD2_14 Diploma Thesis II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MVDr. Renata Blechová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení k diplomové práci má za cíl systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci. Pomoci mu orientovat se v problematice a vyvarovat se začátečnických chyb.
Naučí se volit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu a přitom postupovat v duchu publikační etiky.
Studenti se rovněž seznámí se zásadami správné prezentace diplomové práce při obhajobě se záměrem na jejich širší uplatnění v praxi.
Osnova
  • 1. Studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Samostatná práce. 7. Zpracování výsledků. 8. Diskuse k výsledkům. 9. Závěry.
Literatura
    doporučená literatura
  • Greenhalgh, Trisha. How to Read a Paper. BMJ Books, 2014. ISBN 1118800966. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Konzultovat s vedoucím diplomové práce své poznatky a postupy ve vypracování.
Přistoupit k diplomové práci jako ke zpracování odborné práce.
Naučit se zpracovat diplomovou práci s využitím projektu, který si sám připraví.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.