AEA_36 Bachelor’s Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Margita Filipová (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Hlavica, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Erika Makarová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Josef Wilczek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Žaža (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
1. seminární (bakalářská) práce je zaměřena na artefaktuální archeologii. Má prokázat schopnost studenta samostatně zdokumentovat, analyzovat a vyhodnotit menší archeologický soubor z kteréhokoli období v rozpětí pleistocénní až středověké archeologie. Důraz se klade na technickou úroveň dokumentace, odbornou terminologii a na techniku práce s odbornou literaturou.
Assessment methods (in Czech)
Předepsaná délka textu bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zápočet je udělen na základě odevzdané seminární práce.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Předmět si zapisují studenti nejdříve v 6. semestru studia. Bakalářská diplomová práce na schválené téma v patřičné kvalitě musí obsahovat nejméně 40 normostran textu (70000 znaků).
Information on the extent and intensity of the course: Bakalářská diplomová práce.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/AEA_36