AEB_A06a Základy studia pravěku a rané doby dějinné

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 M21
Předpoklady
Předpokladem studia je aktivní zájem o problematiku, účast na přednáškách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty/ky s dějinami pravěku a rané doby dějinné a základní systematikou těchto období. Přednášky poskytnou základní informace o jednotlivých obdobích pravěku a rané doby dějinné, jejich charakteristikách, proměnách lidské společnosti, technologií, způsobu sídlení a pochovávání.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude posluchač/ka:
- znát periodizaci a datování pravěku a rané doby dějinné;
- orientovat se v  základních periodách a s nimi spojených proměnách lidské společnosti;
- orientovat se ve vývojových trendech a základních charakteristikách.
Osnova
 • Přednáška je zaměřena ke studiu pravěku a rané doby dějinné od počátků lidské společnosti po dobu římskou.
 • Studium je pojato historicky, nikoli archeologicky, tj. neanalyzuje se systematika hmotné kultury, prezentují se pouze historické výstupy plynoucí z analýzy pramenů hmotné kultury.
 • 1. Periodizace dějin. Přírodní prostředí v pravěku.
 • 2. Antropogeneze. Starší a střední doba kamenná (paleolit, mezolit)
 • 3. Mladší doba kamenná (neolit)
 • 4. Pozdní doba kamenná (eneolit)
 • 5. Doba bronzová
 • 6. Starší doba železná (halštatská)
 • 7. Mladší doba železná (laténská)
 • 8. Střední Evropa v době římského císařství
Literatura
  povinná literatura
 • JIRÁŇ, Luboš. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 5: Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 265 s. ISBN 978-80-86124-78-0. info
 • KUNA, Martin. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-86124-75-9. info
 • VENCL, Slavomil a Jan FRIDRICH. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 2: Paleolit a mezolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 164 s. ISBN 978-80-86124-76-6. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír et al. Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 80-85048-45-0. info
  doporučená literatura
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 4: Eneolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 185 s. ISBN 978-80-86124-77-3. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 173 s. ISBN 978-80-86124-79-7. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 7: Doba laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 164 s. ISBN 978-80-86124-80-3. info
 • PAVLŮ, Ivan a Marie ZÁPOTOCKÁ. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 3: Neolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 118 s. ISBN 978-80-86124-71-1. info
 • SVOBODA, Jiří, T. CZUDEK, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, E. MACOUN, Antonín PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ a E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1994. 209 s. Dolnověstonické studie 1. ISBN 80-901679-1-8. info
Výukové metody
přednáška, e-learningová podpora - prezentace, terminologie, virtuální sbírka 3D modelů
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Ověřována je znalost základního systému archeologických období a kultur, orientace v základních charakteristikách období a kultur včetně základního přehledu o společnosti, ekonomice, technologiích a hmotné kultuře.
Navazující předměty
Informace učitele
PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěké dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 8085048450.
Archeologie pravěkých Čech 1-8. Edited by Martin Kuna. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. 163 s. ISBN 9788086124759.
PLEINER, Radomír a Alena RYBOVÁ. Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia, 1978.
PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 325 s. ISBN 8021041536.
SKLENÁŘ, Karel, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ a Miloslav SLABINA. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 427 s. ISBN 8072771159.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A06a