AEM_01a Metodologický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 M22
Předpoklady
Schopnost zvládnout číst a zpracovat odborný archeologický text v anglickém a německém jazyce (po domluvě v jiné cizí řeči).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je procvičit se studenty samostatnou práci s odbornou literaturou z oblasti pravěku, protohistorie a raného středověku, převážně v cizím jazyce. Seminář bude zaměřen především na výklad nejdůležitějších teoretických pojmů užívaných v archeologii a na jejich aplikaci při vytváření archeologických teorií (náčelnictví, stát, trh, obchod, redistribuce, sociální struktury, sídlištní struktury, hranice, vlastnictví, kolaps atd.).
Výstupy z učení
Výstupem je analýza předložených témat ve formě esejů, příp. recenzí, která tvoří podklad pro diskusi o daném tématu v semináři.
Osnova
 • 1. Úvod do semináře a rozdělení odborných textů pro eseje a recenze.
 • 2. Úvod do psaní esejů a recenzí v odborných časopisech.
 • 3. - 14. Prezentace esejů a recenzí v semináři a následná diskuse k aktuálnímu tématu.
 • 15. Shrnutí semináře.
Literatura
  doporučená literatura
 • Archaeological theory today. Edited by Ian Hodder. 2. ed. Cambridge: Polity Press, 2012. ix, 347. ISBN 9780745653075. info
 • WICKHAM, Chris. The inheritance of Rome : a history of Europe from 400 to 1000. London: Penguin Books, 2010. xi, 650. ISBN 9780140290141. info
 • WICKHAM, Chris. Framing the early Middle Ages : Europe and the Mediterranean 400-800. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2006. xxviii, 99. ISBN 9780199212965. info
 • Archaeology : the key concepts. Edited by Colin Renfrew - Paul G. Bahn. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 298. ISBN 0415317584. info
 • Towards reflexive method in archaeology : the example of Çatalhöyük. Edited by Ian Hodder. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2000. xvi, 238. ISBN 1902937023. info
 • BAHN, Paul G. Archaeology : theories, methods, and practice : with over 550 illustrations. Edited by Colin Renfrew. 2nd ed. London: Thames and Hudson, 1996. 608 s. ISBN 0500278679. info
Výukové metody
referáty a recenze, diskuze na aktuální archeologická témata
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři. Vypracování eseje a odborné práce. Přednesení recenze v semináři. Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K získání zápočtu je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEM_01a