AEM_02 Vědecké vyhodnocení archeologických dat

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 L11
Předpoklady
Znalost práce s databázemi a tabulkovými procesory. Základní zkušenosti s tvorbou archeologických databází a deskripcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit s nejnovějšími poznatky z oblasti výpočetní techniky. V rámci přednášky zazní informace o aktuálních metodách, současných trendech počítačového zpracování dat, o přístupu k výběru informací potřebných ke studiu oboru a o nejnovější literatuře. Další část semináře bude zaměřena na zpracovávání odborných publikací aj.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vyhodnotit archeologická data s pomocí pokročilých metod (multivariační statistické analýzy, GIS), vyhledat základní formální a prostorové struktury a ty validovat, příp. interpretovat.
Osnova
  • V rámci semináře si studenti osvojí metodologické základy vyhodnocování vědeckých archeologických dat s pomocí nejnovějších počítačových technologií. Důraz je kladen především na využití multivariačních statistických analýz (analýza hlavních komponent, shluková analýza, korespondenční analýza) a jejich praktickou aplikaci v archeologii. Studenti jsou dále seznamováni s geografickými informačními systémy a jejich integrací s výstupy statistických analýz.
Literatura
    povinná literatura
  • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 281 s. ISBN 9788086124889. info
  • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 9788073800758. info
  • Příspěvky k archeologii. Edited by Evžen Neustupný - Jan John. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 239 s. ISBN 8086898571. info
  • Space in prehistoric Bohemia. Edited by Evžen Neustupný. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 176 s. ISBN 8086124096. info
  • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 258 s. ISBN 8021015624. info
Výukové metody
Výuka je zaměřena na praktický přístup ke statistické analýze. Studenti mohou ve výuce diskutovat o statistických problémech souvisejících s jejich pracemi nebo projekty.
Metody hodnocení
U posluchačů semináře se předpokládá aktivní účast a práce s vlastními daty ve formě databází či digitálních plánů. Na konci semestru proběhne praktický test, ve kterém musí student prokázat schopnost pracovat se statistickým softwarem při vyhodnocení archeologických dat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/AEM_02