AEM_03a Paleolit a mezolit Evropy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Tóth, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Peter Tóth, PhD.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 M22
Předpoklady
Absolvování kurzu AEB_A14a Paleolit a mezolit ve střední Evropě výhodou.
Předmět je součástí bloku teoretických přednášek k pravěkým a historickým dějinám Evropy a je určen zájemcům o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na kurzy bakalářského studia (přednášku a seminář Paleolit a mezolit střední Evropy) s cílem prohloubit informace o historii poznání paleolitu v širších regionálních souvislostech. Bude charakterizována interdisciplinarita výzkumu oboru, definovány příslušné pojmy, chronologie, dělení, typologie a charakteristika štípané industrie a antropologický kontext v období od nejstaršího paleolitu až do mezolitu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování studia schopen:
zařadit jednotlivé archeologické kultury k regionům a časovým obdobím;
bude znát základní způsoby výroby nástrojů;
bude se orientovat v náplni jednotlivých kultur;
bude se orientovat v základních typech lidských nositelů a jejich původu;
bude znát nejdůležitější lokality;
bude se orientovat v aplikaci výzkumných metod paleolitu;
bude umět definovat a charakterizovat hlavní období starší doby kamenné.
Osnova
 • 1. Historie poznání paleolitu.
 • 2. Charakteristika pleistocénu a členění jeho epoch; spolupracující přírodovědné obory a jejich charakteristika a možnosti využití.
 • 3. Vývoj rodu Homo, „Out of Africa“ a postup osídlování Evropského kontinentu. Rozdíly v sídelních strategiích, zásobování a loveckých praktikách.
 • 4. Nejstarší industrie. Způsob jejich rozpoznání, chronostratigrafie, typologie a technologie.
 • 5. Starý paleolit: nálezy Homo erectus, valounové, úlomkové a drobnotvaré industrie, otázka mrchožroutství.
 • 6. střední paleolit: úštěpové industrie, levalloiská a diskovitá metoda, lovecká specializace?, regionální a místní stabilita industrií, nálezy neandertálců, první pohřby.
 • 7. Počátek mladého paleolitu. Definice pojmu, časový rámec, charakter industrií. Problematika koexistence neandrtálců s AMH. Vznik čepelových industrií.
 • 8. Aurignacien - první uniformní kultura široké oblasti doprovázená AMH.
 • 9. Střední fáze mladého paleolitu – gravettien. Změny v socieoekonomické sféře, vliv klimatických změn.
 • 10. Vyznívání gravettienu a jeho následující fáze, úbytek osídlení, počátek vymírání velkých savců.
 • 11. Vznik a vývoj magdalénienu, různé lovecké strategie jako výsledek obývání sezónních tábořišť, změny v typech loveckých zbraní a změny v sociokultovní sféře.
 • 12. Pozdní paleolit. Rozvoj drobných lokálních industrií. Mobilita skupin, drobnotvarost industrií a odlišný způsob sbíjení jako adaptace na počátek holocenního prostředí. Alternativy v zásobování a získávání potravin (sběr, rybolov, směna).
 • 13. Mezolit: výrazná změna přírodního prostředí. Koexistence posledních lovců-sběračů a prvních šiřitelů zemědělství.
Literatura
  povinná literatura
 • GAMBLE, C. 1986: The Palaeolithic settlement of Europe. Cambridge.
 • NERUDA, Petr, Petr NERUDA a Petr NERUDA. Čas neandertálců = Time of Neanderthals. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 315 s. ISBN 978-80-7028-475-9. info
 • SVOBODA, Jiří. Předkové. Evoluce člověka. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 480 s. ISBN 978-80-200-2324-7. info
 • Počátky umění. Photo by Jiří A. Svoboda. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 335 s. ISBN 9788020019257. info
  doporučená literatura
 • CUMMINGS, V. - JORDAN, P. 2014: The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers. Oxford.
 • FLOSS, H. (Hrg.) 2012 : Steiartefakte. Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit.Tübingen.
 • McCARTAN, S. - SCHULTING, R. - WARREN, G. - WOODMAN, P. (eds.) 2009: Mesolithic horizons. 2 Vol. Oxbow books.
 • LEROI-GOURHAN, A. 1988: Dictionnaire de la Préhistoire. Paris, Presses Universitaires de France.
 • GARANGER, J. (ed.) 1992: La Préhistoire dans la monde. (Nouvelle édition de la préhistoire d´André leroi-Gourhan). Paris.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zkouška Požadavky ke zkoušce: znalost vývojových tendencí středoevropského paleolitu a mezolitu, základní vědomosti o nejdůležitějších lokalitách (např. Moustier, Quina, Willendorf, Neanderthal, atd), rozpoznání základních technik, a typů štípané industrie na výrazných ukázkách.
Informace učitele viz doporučená literatura a pak práce k jednotlivým zemím a obdobím.
Informace učitele
Literatura: Gamble, Clive 1986: The Palaeolithic settlement of Europe. Cambridge. Garanger, José (Ed.) 1992: La Préhistoire dans la monde. (Nouvelle édition de la préhistoire d´André leroi-Gourhan). Paris. Leroi-Gourhan, André 1988: Dictionnaire de la Préhistoire. Paris, Presses Universitaires de France. Svoboda, Jiří A. 2011: Počátky umění. Academia. Praha. Svoboda, Jiří A. 2014: Předkové. Evoluce člověka. Academia. Praha. Floss, Harald (HRSg.) 2012 : Steiartefakte. Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit.Tübingen. Vicki Cummings, Peter Jordan 2014: The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers. Oxford. McCartan Sinead, Schulting Rick, Warren Graeme, Woodman Peter (Eds.) 2009: Mesolithic horizons. 2 Vol. Oxbow books . INIZAN M.-L. – REDURON, M. – ROCHE, H. – TIXIER, J., 1995: Technologie de la pierre taillée., Préhistoire de la Pierre Taillée. Tome 4. Meudon: CREP. (nebo totéž anglicky) HODDER I., 2012: The Present Past. An introduction to anthropology for archaeologists. Reprint., PEN and SWORD ARCHAEOLOGY. CHURCHILL S. E., 1993: Weapon Technology, Prey Size Selection, and Hunting Methods in Modern Hunter-Gatherers: Implications for Hunting in the Palaeolithic and Mesolithic. Archeological Papers of the American Anthropological Association 4, 1: 11-24. LEE R. B. – DALY, R. (Eds.), 1999: The Cambridge Encyklopedia of Hunters and Gatherers. Cambridge. MAIER A., 2015: The Central European Magdalenian. Regional Diversity and Internal Variability., Springer. NERUDA P., 2016: Čas neandertálců. Moravské zemské muzeum, Brno. Oliva, M. 2009: Fakta a úvahy o nejstarším umění. In: K. VALOCH – LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ, M. (Eds.): Nejstarší umění střední Evropy. Pp. 15-38. PŘICHYSTAL A., 2009: Kamenné surovinyy v pravěku východní části střední Evropy. Masarykova univerzita, Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEM_03a