AEM_05a Seminar article writing I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:00–15:40 M22
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( AEM_05b Seminar article writing II , AEM_06 Research paper ) && SOUHLAS
Povinný předmět. Předpokladem pro úspěšné ukončení předmětu je dohoda na vedení tématu a spolupráce s vyučujícím. Předmět je možné si zapsat jen se souhlasem vyučujícího. Student aktivně osloví vyučujícího, s jehož podporou chce psát článek. Vyučující smí být spoluautorem článku, jestliže se na jeho realizaci přímo podílí. Student musí být hlavním a většinovým autorem článku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objective of the course is to train the students in writing of scholarly papers.
Another goal is to provide additional, most recent, information on the studied topics, including the outcomes of excavations, literary production, organization of professional conferences etc. in the Czech Republic and abroad.
Learning outcomes
Student will be able to:
- lay out the syllabus and write a draft (concept) of the article on the basis of the selected topic.
Syllabus
 • - Topic
 • - Reflection:
 • 1. What you did, materials and methods
 • 2. What did you find?
 • 3. What does it mean?
 • - Time schedule
 • - Collecting information from sources
 • - Processing information from sources
 • - Research
 • - Syllabus
 • - Concept
Literature
 • Pravěké dějiny Moravy (Variant) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 3, Pravěké dějiny Moravy. info
 • Further literature for the Seminar article writing I is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro seminář k psaní článku je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
consultations, class discussion, seminar
Assessment methods
- fulfilling of tasks, introduction of the topic in the seminar
- preparation of the text concept
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: K získání zápočtu je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AEM_05a