AEM_05b Seminář k psaní článku II

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–15:40 M22
Předpoklady
Povinný předmět. Předpokladem pro úspěšné ukončení předmětu je dohoda na vedení tématu a spolupráce s vyučujícím. Předmět je možné si zapsat jen po absolvování AEM_05b Seminář k psaní článku II. Vyučující smí být spoluautorem článku, jestliže se na jeho realizaci přímo podílí. Student musí být hlavním a většinovým autorem článku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aktivní příprava studenta na psaní odborných textů. Student s podporou vyučujícího připraví text článku a zašle jej do redakce. Důraz se klade na zvládnutí jak archeologických pramenů, tak zejména odborné (cizojazyčné) literatury.
Cílem je také doplnit další nejnovější informace o probírané látce včetně výsledků výzkumů, literární produkce, pořádání vědeckých konferencí apod. v rámci České republiky a v zahraničí.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- připravit text odborného článku a zaslat jej do redakce.
Osnova
  • - Výsledný text
  • - Revize, zkracování, abstrakt, klíčová slova
  • - Opravy
  • - Definitivní text
  • - Zaslání textu redakci
  • - Recenze, oprava, korektury, tiskové úpravy ap.
Literatura
  • Pravěké dějiny Moravy (Variant) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 3, Pravěké dějiny Moravy. info
  • Further literature for the Seminar article writing II is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro seminář k psaní článku je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Konzultace, diskuse, seminář
Metody hodnocení
- splnění úkolů, představení výsledků na semináři
- dokončení odborného textu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/AEM_05b