AJU5903 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Thomas Rankin, Dr. phil.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti odevzdají diplomovou práci v souladu s požadavky ve Studijním a zkušebním řádu a na webu katedry anglistiky a amerikanistiky.
Výstupy z učení
Student je schopen: • navrhnout, realizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě • vhodně prezentovat svůj výzkum v písemné formě
Osnova
  • Studenti odevzdají diplomovou práci v souladu s požadavky ve Studijním a zkušebním řádu a na webu katedry anglistiky a amerikanistiky.
Literatura
    doporučená literatura
  • Creswell, J. W. (2012). Educational research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). Boston: Pearson Education.
  • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Výukové metody
studium literatury, samostatná práce studenta.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen, pokud student odevzdal diplomovou práci v souladu s požadavky ve Studijním a zkušebním řádu a na webu katedry anglistiky a amerikanistiky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/AJU5903