CJJ15 Čeština v komparativní perspektivě

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 C32
Předpoklady
Látka v rozsahu Bc studia (základy fonologie, morfologie a syntaxe).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit vybrané aspekty gramatiky češtiny nikoliv jako soubor arbitrárních a izolovaných faktů, ale jako specifický projev univerzálních tendencí a jazykových zákonů. Student na konci kurzu porozumí vybraným univerzálním aspektům jazykové struktury a zároveň získá i znalost toho, jak se obecné zákony projevují v konkrétních jevech české gramatiky, které se bez těchto souvislostí zdají jako arbitrární. Prostředkem dosažení uvedeného cíle je selektivní porovnávání češtiny s vybranými jazyky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat univerzální vlastnosti fonologického systému češtiny;
- porozumět univerzálním tendencím ve tvoření pasiva;
- porozumět univerzální struktuře reflexivizace;
- aplikovat na konkrétní případy pravidla, která popisují vznik analytických a flektivních tvarů;
- rozeznat hlavní argumentové role a porozumět jejich hierarchii.
Osnova
 • 1. Fonologická komparace: alternace vokálů s nulou, slabičné sonory, fonotaktika konsonantických skupin na švech slov, vokalická délka, slovní přízvuk
 • 2. Morfologická komparace: auxiliáry, reflexivní klitika.
 • 3. Syntaktická komparace: argumentová struktura, pasivum.
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
  neurčeno
 • HORÁLEK, Karel. Úvod do studia slovanských jazyků [Horálek, 1962]. 2., dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 535 s. info
Výukové metody
Přednáška, četba.
Metody hodnocení
Předpoklady k úspěšnému ukončení kurzu: 1) aktivní účast v hodinách, 2) písemná zkouška na téma, které se vztahuje k jednomu z přednášených témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJJ15