CJL11 Jak myslet a psát o literatuře I pro magisterské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na aplikaci dosud získaných literáněvědných znalostí a osvojených technik odborného psaní. Cílem kurzu je nácvik kritického uvažování o pramenné a odborné literatuře předmětu, jenž směřuje k tvorbě odborných literárněvědných prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně formulovat výzkumné otázky;
- kriticky uvažovat o literatuře;
- samostatně zvolit adekvátní metody zkoumání literárněvědného problému;
- aplikovat znalosti z oblasti odborného psaní;
- kvalitněji vypracovat projekt diplomové práce.
Osnova
 • Témata budou upřesněna na začátku semestru podle individuálního projektu studenta. Níže jsou uvedeny možné okruhy dle odborného směřování Ústavu české literatury FF MU.
 • 22.9. Úvodní hodina 29.9. Vyhledávání primární a odborné literatury k vybranému tématu 6.10. dr. Olga Trávníčková - v čem spočívá práce redaktora v nakladatelství 13.10. Mgr. Irena Danielová - redaktor v akci 20.10. UČL AV ČR v Praze od 11 do 15 hodin - Databáze, korpusy, archivy a knihovny: současná literární věda a tzv. digital humanities 27.10. Mgr. Irena Danielová - redaktor v akci 3.11. Uplatnění poznatků ze semináře na UČL AV ČR v praxi 10.11. Dr. Eva Klíčová - Zuzana Kultánová: Zpíváš, jako bys plakala (recenze) 17.11. státní svátek 24.11. exkurze do nakladatelství Host 1.12. dr. Marek Lollok (recenze na vybraný dramatický text) 8.12. prezentace studentských projektů 15.12. prezentace studentských projektů
Literatura
  povinná literatura
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
  doporučená literatura
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 s. ISBN 80-86624-26-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 80-900115-5-1. info
  neurčeno
 • Carroll, J. (2008). An evolutionary paradigm for literary study. Style, 42(2–3), 103–135.
 • Docherty, T. (2006). Aesthetic Democracy. Stanford: Stanford University Press.
 • Docherty, T. (2006). Aesthetic Democracy. Stanford: Stanford University Press.
 • ISER, Wolfgang – „Apelová struktura textů“, in Sedmidubský, M. (ed.). Čtenář jako výzva, Brno: Host 2001, s. 39-61
 • PARRINDER, Patrick (ed.): Learning from other worlds: estrangement, cognition, and the politics of science fiction and utopia. Durham: Duke University Press Books, 2001. 320 s.
 • Dobiáš, Dalibor (ed.): Rukopisy královédvorský a zelehorský. Studie z recepce v kultuře a umění, Praha, Academia 2018.
 • TUREČEK, Dalibor a Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016. Digitální knihovna FF MU Munishop info
 • HAMAN, Aleš a Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • HRDINA, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou : realismus v českých diskusích o literatuře : 1858-1891. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 527 stran. ISBN 9788020025258. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství : 1949-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 649 s. ISBN 9788020024077. info
 • ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích. 1. vydání. Praha: Academia, 2014. 499 stran. ISBN 9788020024046. info
 • Texty v oběhu : antologie z kuturně materialistického myšlení o literatuře. Edited by Richard Müller - Josef Šebek. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 723 stran. ISBN 9788020024473. info
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy : pragmatické aspekty vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2013. 160 s. ISBN 9788072948468. info
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725922. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • CARROLL, Joseph. Literary Darwinism : evolution, human nature, and literature. First published. London: Routledge, 2012. xxvii, 276. ISBN 0415970148. info
 • SMITH, Sidonie a Julia WATSON. Reading autobiography : a guide for interpreting life narratives. 2nd ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. xiv, 394. ISBN 9780816669868. info
 • Národní literatura a komparatistika. Edited by Dalibor Tureček. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 280 s. ISBN 9788072943050. info
 • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti : (tvorba, recepce, reflexe). [České Budějovice]: Vlastimil Johanus, 2008. 271 s. ISBN 9788090424722. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • ČEŇKOVÁ, SIEGLOVÁ, DEJMALOVÁ, Jana, Naděžda, Kateřina. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. první. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X. info
 • Mezi houfy lotrův se pustiti-- : české cestopisy o Egyptě 15.-17. století. Edited by Lucie Storchová. Praha: Set out, 2005. 447 s. ISBN 8086277445. info
 • BUELL, Lawrence. The future of environmental criticism : environmental crisis and literary imagination. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. ix, 195. ISBN 1405124768. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. V Olomouci: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1. info
 • The new aestheticism. Edited by John J. Joughin - Simon Malpas. Manchester: Manchester University Press, 2003. vi, 242 p. ISBN 0719061393. info
 • BLOOM, Harold. Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků. Translated by Ladislav Nagy - Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 637 s. ISBN 8072600133. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína : česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 8072420011. info
 • International postmodernism : theory and literary practice. Edited by Johannes Willem Bertens - D. W. Fokkema. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997. xvi, 581. ISBN 1556196040. info
 • A poetics of postmodernismhistory, theory, fiction. Edited by Linda Hutcheon. New York: Routledge, 1988. xiii, 268. ISBN 0416082521. info
 • Narcissistic narrativethe metafictional paradox. Edited by Linda Hutcheon. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1980. x, 168 p. ISBN 0889201021. info
Výukové metody
Prezentace, společná analýza odborných textů k odbornému zaměření studenta.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za prezentace, týmovou práci, písemnou práci studenta.
Informace učitele
Povoleny jsou maximálně 3 absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.