CJL12 Jak myslet a psát o literatuře II pro magisterské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na aplikaci dosud získaných literáněvědných znalostí a osvojených technik odborného psaní. Cílem kurzu je nácvik kritického uvažování o pramenné a odborné literatuře předmětu, jenž směřuje k tvorbě odborných literárněvědných prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně formulovat výzkumné otázky;
- kriticky uvažovat o literatuře;
- samostatně zvolit adekvátní metody zkoumání literárněvědného problému;
- aplikovat znalosti z oblasti odborného psaní;
- kvalitněji vypracovat projekt diplomové práce.
Osnova
 • Metafikce v české a světové literatuře 20. století.
 • Raně novověká nábožensky vzdělávací literatura jako nástroj katechizace i aktuální konfesijní polemiky.
 • Literární imitace jako nástroj interpretace literárního textu (doc. Fišer).
 • Spirituální literatura a její autoři v kontextu 30. – 50. let 20. století. Od druhé republiky k politickým procesům 50. let.
 • Styčné body žánrové a krásné literatury v české literatuře po roce 1989 na příkladu fantastické literatury.
 • Žánry a jejich proměny v české literatuře 19. století (dr. Fránek).
 • Četba a společná interpretace vybraných odborných textů zabývajících se problematikou novějších přístupů k literatuře (ekokritika, literární darwinismus, nový estetismus a formalismus atd.)(dr. Bubeníček).
 • Četba a společná interpretace vybraných pasáží odborné monografie zabývající se problematikou starší literatury.
 • Kdopak by se metanarace bál: narativní analýza sebereflexivních textů (dr. Kotásek).
 • Kdopak by se postmoderny bál: nosnost a aplikovatelnost pojmu postmoderny v českém kulturním kontextu (dr. Kotásek). Analýza kulturně komunikačních strategií: český underground (dr. Kotásek).
 • Analýza kulturně komunikačních strategií: disent, Charta 77. (dr. Kotásek).
 • Témata budou upřesněna podle individuálního projektu studenta.
Literatura
 • Docherty, T. (2006). Aesthetic Democracy. Stanford: Stanford University Press.
 • PUCKETT, Kent. Narrative Theory: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 978-1107684744
 • Carroll, J. (2008). An evolutionary paradigm for literary study. Style, 42(2–3), 103–135.
 • KUDLÁČ, Antonín K. K. . Barvy černobílého světa. Univerzita Pardubice 2017
 • TUREČEK, Dalibor a Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • FEDROVÁ, Stanislava a Alice JEDLIČKOVÁ. Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Vydání první. Praha: Akropolis, 2016. 387 stran. ISBN 9788074701245. info
 • HAMAN, Aleš a Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • MALURA, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 stran. ISBN 9788074646980. info
 • HRDINA, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou : realismus v českých diskusích o literatuře : 1858-1891. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 527 stran. ISBN 9788020025258. info
 • Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů. Edited by Alexander Kratochvil. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015. 341 stran. ISBN 9788074701092. info
 • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7872-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7872-2015. Munishop Digitální knihovna FF MU info
 • BOLTON, Jonathan. Světy disentu : Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Translated by Petruška Šustrová. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 478 stran. ISBN 9788020024626. info
 • KREJČÍ, Karel. Literatury a žánry v evropské dimenzi : nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Edited by Marcel Černý - Vladimír Svatoň. Vydání první. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2014. 663 stran. ISBN 9788087825037. info
 • ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 9788074700408. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • CARROLL, Joseph. Literary Darwinism : evolution, human nature, and literature. First published. London: Routledge, 2012. xxvii, 276. ISBN 0415970148. info
 • HERMAN, David. Narrative theory : core concepts and critical debates. Columbus: Ohio State University Press, 2012. xiv, 280. ISBN 9780814292853. info
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 699 stran. ISBN 9788020020482. info
 • HAMAN, Aleš. Kontexty a konfrontace. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2010. 454 s. ISBN 9788074200052. info
 • MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 340 s. ISBN 9788020018236. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 256 s. Knižnice Matice moravské; sv. č. 23. ISBN 978-80-86488-58-5. info
 • Einführung in die Kulturwissenschaften : theoretische Grundlagen - Ansätze - Perspektiven. Edited by Ansgar Nünning - Vera Nünning. Stuttgart: J.B. Metzler, 2008. xv, 392. ISBN 9783476022370. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 s. ISBN 80-86624-26-9. info
 • Grundbegriffe der Kulturtheorie und Kulturwissenschaften. Edited by Ansgar Nünning. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2005. vii, 246. ISBN 347610351X. info
 • BUELL, Lawrence. The future of environmental criticism : environmental crisis and literary imagination. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. ix, 195. ISBN 1405124768. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • BAUER, Michal. Ideologie a paměť : literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2003. 359 s. ISBN 8073190281. info
 • The new aestheticism. Edited by John J. Joughin - Simon Malpas. Manchester: Manchester University Press, 2003. vi, 242 p. ISBN 0719061393. info
 • PILAŘ, Martin. Underground :(kapitoly o českém literárním undergroundu). Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 177 s. ISBN 80-86055-67-1. info
 • JIROUS, Ivan Martin. Magorův zápisník. Vyd. 1. Praha: Torst, 1997. 801 s. ISBN 80-7215-033-2. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 8085865483. info
 • PELC, Jan a Milan HLAVSA. Bez ohňů je underground. Praha: BFS, 1992. ISBN 8090130011. info
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. URL info
 • Narcissistic narrativethe metafictional paradox. Edited by Linda Hutcheon. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1980. x, 168 p. ISBN 0889201021. info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1975. 387 s. URL info
Výukové metody
Prezentace, společná analýza odborných textů k odbornému zaměření studenta.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za prezentace, týmovou práci, písemnou práci studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CJL12