CLDS_a38 Ověřování badatelských poznatků v praxi

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je aplikace podnětů, dílčích závěrů i výsledků doktorandovy badatelské práce v prostředí mimo akademickou půdu, například ve formě přednášek či kurzů pro širší veřejnost, v knihovnách, lokálních muzeích, galeriích, na středních školách a podobně, popřípadě ve formě speciálních dotazníků určených vybranému vzorku respondentů. Student se tak jednak naučí prezentovat své bádání v praxi, jednak bude mít možnost uplatnit zpětnou vazbu publika na koncept i na formu prezentace dizertačního projektu. Zároveň vyzkouší postupy zprostředkování a popularizace vědy v oblasti individuálního výzkumného zaměření.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- adekvátně zprostředkovat speciální poznatky laické veřejnosti;
- přizpůsobit prezentaci svých badatelských výsledků cílové skupině posluchačů;
- pracovat konstruktivně se zpětnou vazbou neodborného publika;
- vysvětlovat odborné termíny tak, aby byly srozumitelné i mimo daný obor;
- posuzovat relevanci zpětné vazby neodborného publika na badatelský projekt i na formu jeho prezentace.
Osnova
  • Individuální dle konkrétních dizertačních projektů.
  • Práce v semestru bude spočívat v navázání spolupráce s vybranou institucí, v přípravě a prezentaci přednášky (workshopu, semináře, dotazníku apod.) určené konkrétnímu cílovému publiku a ve vyhodnocení realizované veřejné prezentace.
Literatura
  • Dle zaměření dizertačního projektu.
Výukové metody
Samostudium, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen školitelem na základě realizace spolupráce s vybranou institucí.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.