DESB01 Studijní seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Simona Kramosilová (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem série navazujících studijních seminářů je podpora kompetencí studenta ke zvládání plně distančního studia, náležitostí k jeho ukončení, a systematickému profesnímu posunu. Dílčími cíli tedy jsou: podpora informační gramotnost, sebeřízené učení v online prostředí, tvorba a sdílení výstupů designového procesu, systematický profesní rozvoj.
Výstupy z učení
studenti posílili vybranou dimenzi informační gramotnosti: vyhledávání informací, výzkum, hodnocení informací, tvorba a sdílení informací,
studenti posílili vybranou dimenzi sebeřízeného učení: řízení času a úkolů, plánování studia a rozvoje, tvorba a udržování osobního vzdělávacího prostředí, tvorba a udržování osobní vzdělávací sítě, reflexe učení a studia, práce se zpětnou vazbou, učení v prostředí sítí,
studenti posílili vybranou oblast tvorby a sdílení výstupů designového procesu: komunikace s mentorem, vydefinování designového problému nebo jeho části, komunikace a sdílení výstupu designového procesu,
studenti posílili vybranou dimenzi profesního rozvoje: založení profesního portfolia, plánování profesního rozvoje, reflexe, konzultace.
Osnova
  • Úvodní setkání - plánování semestr
  • Průběžná práce se studijním portfoliem/deníkem
  • Retrospektiva na konci semestru
Výukové metody
Asynchronní studium (text, video, podcast, interaktivní materiály)
Synchronní konzultace (individuální mentoring a tutoring, skupinové konzultace prostřednictvím peer-learning)
Metody hodnocení
Student prokáže absolvování asynchronní či synchronní lekce (splněním úkolu, kvízu, účastí).
Proběhne individuální hodnocení nad studijním portfoliem.
Informace učitele
Kurz práce s informacemi https://kisk.phil.muni.cz/kpi 100metod https://100metod.cz/ M&P – Metodologie, techniky a postupy věd informačních, kognitivních a pedagogických
https://kisk.phil.muni.cz/metodologie

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DESB01