DESB02 Studijní seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Simona Kramosilová (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 23/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem série navazujících studijních seminářů je podpora kompetencí studenta ke zvládání plně distančního studia, náležitostí k jeho ukončení, a systematickému profesnímu posunu.
Dílčími cíli tedy jsou: podpora informační gramotnost, sebeřízené učení v online prostředí, tvorba a sdílení výstupů designového procesu, systematický profesní rozvoj.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu:
- studenti posílili vybranou dimenzi informační gramotnosti: vyhledávání informací, výzkum, hodnocení informací, tvorba a sdílení informací,
- studenti posílili vybranou dimenzi sebeřízeného učení: řízení času a úkolů, plánování studia a rozvoje, tvorba a udržování osobního vzdělávacího prostředí, tvorba a udržování osobní vzdělávací sítě, reflexe učení a studia, práce se zpětnou vazbou, učení v prostředí sítí,
- studenti posílili vybranou oblast tvorby a sdílení výstupů designového procesu: komunikace s mentorem, vydefinování designového problému nebo jeho části, komunikace a sdílení výstupu designového procesu,
- studenti posílili vybranou dimenzi profesního rozvoje: založení profesního portfolia, plánování profesního rozvoje, reflexe, konzultace.
Osnova
  • - Úvodní setkání - plánování semestru
  • - Průběžná práce se Study diary
  • - Retrospektiva na konci semestru
Výukové metody
- Asynchronní studium (text, video, podcast, interaktivní materiály) - Synchronní konzultace (individuální mentoring a tutoring, skupinové konzultace prostřednictvím peer-learning)
Metody hodnocení
Student prokáže absolvování asynchronní či synchronní lekce (splněním úkolu, kvízu,...).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/DESB02