DESB11 Praxe I: Designové experimenty

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Roman Hřebecký (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- porozumění designovému procesu
- pochopení, jak designové přemýšlení aplikovat na rozmanité situace v profesním životě i na složitější problémy
- pochopení souvislostí v designovém procesu a jeho základních fází
- osvojení designérské terminologie
- trénování schopnosti předávat a přijímat zpětnou vazbu
Výstupy z učení
Student/ka po absolvování předmětu: - zná rozdíl mezi intuitivním a řízeným způsobem navrhování řešení na dané téma,
- má zkušenosti s těmito fázemi designového procesu: výzkum, ideace, prototypování
- kriticky nahlíží na to, čeho je možné pomocí designového přístupu dosáhnout
Osnova
 • - remote workshop na začátku semestru, ve kterém studenti a studentky hledají řešení na předem určený problém
 • - předání týmové zpětné vazby na spolupráci
 • - reflexe průběhu spolu s vyučujícím
 • - remote workshop na konci semestru, ve kterém studenti a studentky hledají řešení na předem určený problém
 • - předání týmové zpětné vazby na spolupráci
 • - reflexe průběhu spolu s vyučujícím
Literatura
 • Penin, L. (2018). An introduction to service design: Designing the invisible.
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Josef KOCUREK, Petr KALÍŠEK and Marie ONDRÁŠKOVÁ. 100metod.cz. Masarykova univerzita, 2016.
 • Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This is service design doing: Applying service design thinking in the real world : a practitioners' handbook.
Výukové metody
Praxe
Metody hodnocení
- účast na obou workshopech
- účast na reflektujících setkáních
Informace učitele
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DESB11