DESB14 Citlivost k důležitým otázkám dneška

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Roman Hřebecký (přednášející), PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Josef Kocurek (cvičící)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Hřebecký
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/28, pouze zareg.: 1/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Rozvoj schopnosti vidět designérské příležitosti v různých tématech dneška - od sociálně enviromentálních přes byznysové po informační
- Osvojení základů rámování designových výzev
- Osvojení základů rešeršní činnosti - práce s dostupnými daty z proběhlých výzkumů (České klima, Slepé skvrny, Rozděleni svobodou, Mapa vzdělávání...) a objevování pro sebe lákavých otázek.
Výstupy z učení
Student/ka po absolvování předmětu
- ví, jakým způsobem hledat příležitosti v komplexních společenských, byznysových, environmentálních a informačních tématech
- dokáže ke specifickým tématům dohledávat relevantní zdroje, kontakty...
Osnova
 • - 16. 9. - 30. 9. Úvod do systémového přemýšlení
 • - online přednášky / reflexe
 • - 30. 9. - 14. 10. Citlivé otázky dneška
 • - online přednášky
 • - 14. 10. - 4. 11. Citlivé otázky dneška
 • - online přednášky
 • - 4. 11. - 18. 11. Citlivé otázky dneška
 • - online přednáška / reflexe / uzavření předmětu
Literatura
 • Online přednášky a texty (bude upřesněno
Výukové metody
- Synchronní přednášky v bloku se cvičením na témata systémového myšlení,
- Framing designových výzev
- Asynchronní on-line přednášky na zajímavé otázky dneška
- Synchronní cvičení - workshopy
Metody hodnocení
- esej
- aktivní účast na setkáních
Informace učitele
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DESB14