DESB16 Informace, informační služby a technologie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
- Orientovat se v současných technologických trendech týkajících se informačních služeb
- Vyzkoušet si technologie pro učení a spolupráci
- Kriticky pohlížet na využívání technologií pro inovace
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- vybrat vhodné technologie pro řízení digitálních projektů, pro spolupráci
- znát nejčastější technologické nástroje pro designery a výzkumníky v oblasti designu služeb
- orientovat se ve VR prostředí, ve kterém bude probíhat část výuky
- volit vhodné aplikace pro design, spolupráci a vzdělávání ve VR
Osnova
  • Osnova:
  • Informační služby a digitální inovace.
  • Trendy v oblasti designu služeb
  • Web3, blockchain, DAOs
  • AI a její aspekty
  • Digitální produktivita
  • Virtuální realita a augmentovaná realita
Výukové metody
Přednášky, workshopy, samostatné tutorované aktivtity
Metody hodnocení
Závěrečná prezentace
Informace učitele
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DESB16