DESB21 Praxe II: Výzkumný projekt

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si dovednosti spojené s uživatelským výzkumem. Kurz je koncipován jako individuálně nastavená výzkumná praxe, kdy student pod vedením mentora realizuje vlastní výzkumný projekt.
Projekt může mít podobu:
- vlastního individuáního výzkumného projektu v organizaci, kde student/studentka působí,
- zadaného individuálního výzkumného projektu pro neziskovou organizaci nebo veřejnou službu,
- skupinového výzkumného projektu.
Výstupy z učení
Po absolvování praxe bude studující schopen/schopna:
- používat samostatně vybrané výzkumné metody,
- analyzovat data z výzkumu, - vyjednávat podmínky pro výzkum se zadavatelem,
- předávat a prezentovat výsledky výzkumu designerovi a dalším stakehoderům.
Osnova
  • 1. Od poptávky k zadání výzkumu 2. Výzkumný plán 3. Realizace výzkumu 4. Analýza dat 5. Prezentace dat z výzkumu
Literatura
  • Portigal, S. (2013). Interviewing users: how to uncover compelling insights. Rosenfeld Media.
  • Travis, D., & Hodgson, P. (2019). Think like a UX researcher: How to Observe Users, Influence Design, and Shape Business Strategy. Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor & Francis imprint, a member of the Taylor & Francis Group, the academ
Výukové metody
Praxe, mentoring
Metody hodnocení
Závěrečná prezentace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/DESB21