DESB22 Úvod do uživatelského výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tereza Kosnarová Venerová (přednášející)
Mgr. Petra Kutálková, PhD. (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 25/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům nezbytný teoretický základ k tomu, aby se mohli začít věnovat tématu uživatelskému výzkumu hlouběji.
- Designér se dozví, k čemu je uživatelský výzkum, kdy je vhodné jej zařadit do designového procesu a jak komunikovat s výzkumníkem.
- Výzkumník se dozví o metodách, které může při své práci používat. Během semestru se naučí detailně pracovat s hloubkovými rozhovory, s uživatelským testováním a s dotazníkovými výzkumy. Také se naučí do výzkumu zapojovat celý svůj tým, zejména pomocí metody Mapování zákaznické zkušenosti a jiných design thinking workshopů.
- Manažer zjistí, jak díky výzkumu zvýšit UX(SD) vyspělost svého týmu a jak najít/vybrat vhodného výzkumníka do svého týmu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student: - chápat význam uživatelského výzkumu a jeho pozici v rámci designového procesu,
- chápat, co zahrnuje práce výzkumníka v rámci různých typů projektů (na volné noze, agenturní výzkum, korporát atd.) a také schopnosti a dovednosti, které by si měl každý výzkumník osvojit,
- chápat proces řízení a plánování výzkumu,
- rozumět zásadám zodpovědného, etického a inkluzivního výzkumu,
- pracovat v rámci určitých projektových omezení (rozpočet, čas, omezení technologií, nedostupnost respondentů),
- doporučit vhodné výzkumné metody s ohledem na designovou vyspělost organizace a na situaci, kterou je třeba řešit,
- porozumět přesahu uživatelského výzkumu do rozvoje organizace i společnosti (Research impact).
Osnova
 • - Co je to uživatelský výzkum
 • - Uživatelský výzkum a designový proces
 • - Role výzkumníka
 • - Metody a nástroje uživatelského výzkumu
 • - Research deliverables
 • - Psychologie pro výzkumníky
 • - Research impact
Literatura
 • Travis, D., & Hodgson, P. (2019). Think like a UX researcher: How to Observe Users, Influence Design, and Shape Business Strategy. Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor & Francis imprint, a member of the Taylor & Francis Group, the academ
 • Portigal, S. (2013). Interviewing users: how to uncover compelling insights. Rosenfeld Media.
Výukové metody
Přednášky, workshopy, skupinové diskuze
Metody hodnocení
Test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/DESB22