DESB23 Kvalitativní výzkum pro design služeb

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Kocurek (přednášející)
Mgr. Tereza Kosnarová Venerová (přednášející)
Mgr. Petra Kutálková, PhD. (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
Mgr. Tereza Kosnarová Venerová
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 24/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty připravit, realizovat, vyhodnotit kvalitativní výzkum s důrazem na hloubkové rozhovory a odprezentovat týmu závěry výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude studující: - schopen naplánovat kvalitativní výzkum v kontextu designového procesu - bude schopen provést výzkum (doptávat se respondenta, vést výzkumnou focus group atd.), - znát základy vyhodnocování a dokumentace kvalitativních výzkumů zejména v kontextu tzv. atomic research a continous discovery - ovládat nástroje pro výzkum a analýzu kvalitativních dat v UX výzkumu (Dovetail, Lookback atd.)
Osnova
 • 1. Úvod do kvalitativního výzkumu
 • 2. Hloubkové a polostrukturované rozhovory
 • 3. Rekrutace
 • 4. Výázkumné otázky
 • 5. Příprava scénáře
 • 6. Terénní výzkum
 • 7. Analýza kvalitativních dat
 • 8. Prezentace závěrů výzkumu
 • 9. Retrospektiva
Výukové metody
Přednášky, prezentace expertů z praxe, plnění průběžných úkolů a cvičení
Metody hodnocení
Prezentace závěrečné výzkumné zprávy
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/DESB23